Допит в ході розслідування та судового розгляду кримінальної справи є найпоширенішим видом процесуального спілкування. Він відбувається в особливому режимі, що характеризується цілим рядом психологічних особливостей, зумовлених процесуальним порядком його проведення, а також тими правовими наслідками, які зв´язані з його результатами.