Основи загальної та юридичної психології

§ 5. Психологія очної ставки

Оскільки очна ставка у пізнавальному аспекті мало чим відрізняється від допиту, у психологічних основах названих слідчих дій є багато спільного. В основі давання показань як на допиті, так і на очній ставці, закладені загальні закономірності сприйняття, запам´ятовування та відтворення подій і фактів, що мають значення для справи.

Володіючи усіма рисами допиту, очна ставка, водночас, має характерні лише для неї психологічні особливості. Вона є одним з найгостріших засобів психологічного впливу на учасників процесу в ході досудового розслідування і судового розгляду кримінальних справ. Очна ставка дає можливість «випробувати показання на надійність», є каталізатором, що дозволяє визначити власне ставлення слідчого до того чи іншого твердження. При вмілому проведенні, ця слідча дія сприяє встановленню істини, викриттю особи, яка дає неправдиві показання.

Основна складність даної слідчої дії полягає в тому, що на очній ставці беруть участь особи, в показаннях яких є істотні суперечності, у зв´язку з чим вона найчастіше становить собою конфлікту ситуацію. Для встановлення дійсного стану речей цей конфлікт умисно загострюється слідчим шляхом зіткнення авторів суперечливих показань та їх допиту в присутності один одного.

Причому конфліктність ситуації визначається наявністю як у слідчого, так і в обох учасників очної ставки різних, іноді протилежних інтересів, на досягнення яких спрямовані їх зусилля. Участь в очній ставці недобросовісної особи, яка дає неправдиві показання, зумовлює створення конфлікту між нею та слідчим, заінтересованим у встановленні істини. Конфліктні відносини також можуть скластись і між допитуваними особами за наявності у них протилежної мети, наприклад, між співучасниками, що намагаються перекласти відповідальність один на одного. Виникнення конфліктних відносин між слідчим та обома учасниками очної ставки можливе внаслідок помилкової лінії поведінки самого слідчого.

Безконфліктна ситуація на очній ставці зазвичай пов´язана з тими рідкими випадками, коли ця слідча дія проводиться для усунення добросовісної помилки у незацікавленого в результатах справи свідка, коли обидва учасники очної ставки разом зі слідчим спільно намагаються з´ясувати дійсний стан речей. Однак, як правило, добросовісна помилка успішно виявляється та долається на допиті, у зв´язку з чим необхідність у проведенні з цією метою очної ставки виникає лише у виняткових випадках.

Очна ставка володіє значною силою психологічного впливу на людей. Цей вплив визначається рядом обставин: високим моральним авторитетом одного з учасників, фактором раптовості давання викривальних показань певною особою, широкою поінформованістю іншого учасника про обставини злочину та ролі у ньому недобросовісного учасника слідчої дії.

Відомо, що при сторонніх люди ведуть себе не так, як на самоті чи у колі знайомих і друзів. Зустріч з іншим її учасником, думка якого також не байдужа для першого, в свою чергу, здійснює певний психологічний вплив. До цього додається усвідомлення того, що дана особа знає справжні факти. Спотворювати їх в її присутності психологічно досить важко.

Даний психологічний феномен одержав назву«ефект присутності». Ось чому особи, які дають завідомо неправдиві показання, будь-якими способами намагаються уникнути участі в очній ставці, а переконавшись у неминучості її проведення, нерідко починають давати правдиві показання ще до проведення цієї слідчої дії.

У спеціальній літературі наведений такий приклад. Неповнолітня Г. звернулася в міліцію з проханням притягти до відповідальності чотирьох повнолітніх мужчин за зґвалтування. Дізнавачами була порушена кримінальна справа, допитана і направлена на судово-медичну експертизу потерпша, оглянуто місце події, затримані та допитані підозрювані.

Показання потерпілої про зґвалтування підтверджувались висновком судово-медичного експерта. При огляді місця події та одягу потерпілої на нижній білизні Г., а також на постелі виявлені плями, подібні на кров та на сперму. Підозрювані факт зґвалтування заперечували.

Було вирішено направити на експертизу білизну та постільну приналежність. Всіх підозрюваних піддали освідуванню. Однак за відсутності свідків-очевидців вирішальне значення у справі набували допити підозрюваних та особливо очні ставки між ними та потерпілою, які могли допомогти встановити вину кожного підозрюваного.

Допити підозрюваних нічого нового не дали, однак дозволили скласти враження про характер майбутніх учасників очних ставок та врахувати це при визначенні тактики їх проведення.

При вирішенні питання про запрошення на очну ставку між неповнолітньою потерпілою Г. та підозрюваними педагога або батьків, слідчий врахував особливі відносини між Г. та її матір´ю. Було встановлено, що Г. дуже цінує думку матері, часто з нею радиться, розповіла їй про те, що сталося. За таких обставин на очну ставку була запрошена саме мати Г.

Розрахунок на ефект присутності на очній ставці матері Г. виявився правильним. Підозрювані знітились, дізнавшись про участь у слідчій дії вбитій горем матері потерпілої, а Г., навпаки, впевнено та ґрунтовно давала показання про вчинений злочин, про роль у ньому кожного з підозрюваних. Така тверда позиція потерпілої Г. у присутності її матері сприяла тому, що на очних ставках підозрювані повністю погодились з показаннями потерпілої і зізнались у вчиненні злочину. У сукупності з іншими зібраними у справі доказами це дало можливість пред´явити вказаним особам обвинувачення у груповому зґвалтуванні неповнолітньої Г.

Вплив одного її учасника на іншого може відігравати як позитивну, так і негативну роль для встановлення істини. Недобросовісний учасник очної ставки зазвичай не обмежується викладом своїх показань, а намагається схилити іншу особу до зміни показань на свою користь. У свою чергу, добросовісний учасник здійснює на особу, яка дає неправдиві показання, позитивний вплив як власним прикладом, так і фактичною інформацією.

Розбираючись в такому психологічно складному переплетінні взаємовпливів, слідчий повинен намагатись так вплинути на учасників очної ставки, щоб нейтралізувати негативне, підтримати позитивний вплив.

Протиставляючи одну інформацію іншій, слідчий спонукає учасників очної ставки дати пояснення наявним суперечностям, і при цьому, той, хто говорить неправду, опиняється у менш вигідному становищі.

Не останню роль в ході очної ставки відіграє манера вести себе і такі допоміжні засоби спілкування, як інтонація, міміка, жестикуляція. Вони роблять повідомлення більш доступним, дозволяють досвідченому слідчому читати підтекст розмови.

Відповідно до обраної позиції та певної психологічної настанови недобросовісний учасник очної ставки, граючи роль правдивої людини, притворно обурюється, вдаючись до відповідних такому стану інтонаціям, жестам, міміці. При цьому він, раніше продумавши текст показань, зосереджує усю свою увагу на зовнішніх ознаках.

Запідозривши маскування поведінки, необхідно поставити людину в незвичну ситуацію, до якої вона не готувалась. З цією метою вдаються до несподіваних питань, порушують послідовність описання подій тощо. У результаті таких дій недобросовісний учасник очної ставки змушений переключити свою увагу на зміст показань, послабивши або зовсім втративши контроль за своєю поведінкою. У цей момент стає більш виразним розрив між змістом його мови та діями, несвідомо проявляються невпевненість, справжні почуття, що часто призводить до визнання давання завідомо неправдивих показань, повідомлення додаткових епізодів злочину.

Однак таке становище не варто абсолютизувати: не завжди і не у всіх людей зовнішні ознаки поведінки повністю відповідають їх внутрішньому стану.

Недобросовісний учасник очної ставки нерідко хоче показати, що він зумів зберегти позитивні риси. Тому звернення слідчого до його совісті сприятливо вплине на допитаного, показуючи, що на його виправлення сподіваються, бачать риси чесної людини. На такого роду «аванс довіри» заінтересовані особи нерідко відповідають правдивими показаннями.

Як справедливо вказує О. Р. Ратінов, слідчий на очній ставці знаходиться у більш вигідному становищі, ніж на допиті, оскільки до того вже спостерігав поведінку її учасників, знає, як проявляються їх переживання зовні, та може порівнювати поведінку першого та другого на допиті та очній ставці, оцінювати ступінь їх чесності, відвертості, залежно від чого, коректувати свої власні дії, вибирати тактичні прийоми.

Значний вплив на результати очної ставки здійснює авторитет, моральні, вольові та інтелектуальні якості одного з учасників. Повага до життєвого досвіду, знань, принциповості та діловитості змушує з великою увагою та довірою ставитись до позиції та рекомендацій такої людини, викликає прагнення слідувати позитивному зразку.

Говорячи про вплив авторитету одного з учасників очної ставки на іншого, неможна забувати, що він може бути обумовлений не тільки позитивними, але й негативними рисами особистості. У злочинному світі існують авторитети, визнані такими, виходячи з їх кримінального досвіду, жорстокості, насильства. Беручи це до уваги, доцільно використати на очній ставці показання організатора, який зізнався (що дуже рідко буває), або керівника злочинної групи. При цьому треба пам´ятати, що злочинний «авторитет» намагатиметься схилити іншу особу до спотворення дійсності або перекладатиме частину своєї вини на неї.

Тому перед очною ставкою з участю залежних осіб слідчому потрібно провести підготовчу роботу. З´ясувавши характер особистої залежності та будучи впевненому в правдивості первинних показань залежної особи, слідчий зобов´язаний психологічно підготувати її до очної ставки. Для цього рекомендується провести попередній допит, в ході якого потрібно роз´яснити громадянський обов´язок особи та суспільно небезпечність діяння, показати його шкідливі наслідки та іншим чином посилити волю та рішучість допитуваного. При цьому слідчий не повинен приховувати, що йому відомо складне становище учасника очної ставки. Як правило, такого роду бесіди дають позитивний результат. Відкритий виступ проти організатора групового злочину стає початком кінця розриву психічної залежності, що істотно впливає на можливість ресоціалізації особи.

У ході очної ставки залежну особу необхідно ретельно оберігати від спроб іншого учасника вплинути на неї з метою зміни її показань на свою користь. Часто зустрічаються випадки, коли один з учасників намагається схилити іншого до давання неправдивих показань шляхом погроз, звинувачень, образ або виклику співчуття до себе. Такий психологічний тиск потрібно рішуче усувати. Так, якщо один з учасників буде погрожувати іншому, слідчий не тільки вправі, але й зобов´язаний вимагати від такої особи припинити подібні дії. Слідчий може звернутися до учасників очної ставки з проханням не поспішати або говорити голосніше, заборонити їм перебивати один одного, докорити їх у нетактовній поведінці і т. п.

Як уже зазначалось раніше, очна ставка належить до числа найгостріших психологічних дій, в яких яскраво проявляються почуття та переживання людей, тому емоційна атмосфера при її проведенні набуває винятково важливого значення.

Часом буває бажано, щоб між допитуваними зав´язалась полеміка, щоб вони висловили взаємні претензії та звинувачення, навели додаткові аргументи, висловились. Вільний діалог іноді призводить до усунення суперечностей, дає слідчому більш чітке уявлення про істинність або неправдивість показань і дозволяє окреслити раціональні шляхи до усунення суперечностей в ході подальшої роботи. Спір, який виник, підвищує емоційну обстановку слідчої дії, а збудження веде до послаблення контролю учасників очної ставки за своїми вчинками, в результаті чого вони нерідко повідомляють слідству нові дані.

Допускаючи спір між учасниками очної ставки, слідчий повинен контролювати ситуацію, слідкувати за тим, щоб вони не відхилялись від обговорення істотних суперечностей, не розпочинали сварки між собою. Для цього слідчий використовує репліки, уточнюючі запитання та за необхідності рішуче втручається у безрезультатну полеміку, нагадує її учасникам їх процесуальні обов´язки, ставить нові запитання. Нерідко з метою уникнення негативних наслідків очної ставки слідчий пропонує перейти до обговорення наступного запитання, організовує перерву в ході слідчої дії. У будь-якому випадку потрібно вміти вчасно стримати пристрасті, в іншому разі завдання очної ставки не будуть виконані.

Звичайно, неможна повністю виключити можливість таких ексцесів, коли учасники очної ставки виходять з-під контролю слідчого, а останній втрачає керівництво даною слідчою дією. Зрозуміло, що продовження слідчої дії за такої ситуації призведе тільки до негативних наслідків. У таких випадках слідчий повинен зупинити очну ставку, зафіксувати у протоколі ті показання, що були дані допитуваними до цього моменту, і вказати на причину зупинення слідчої дії.

Згодом мобілізувавшись, перебудувавши тактику, врахувавши помилки, слідчий окреслює новий план дій, зокрема проведення додаткового допиту у підкреслено спокійних тонах.