Міжнародні економічні відносини

1.9.3. Наслідки міжнародної трудової міграції

Вплив міграційних процесів на країни імміграції та еміграції є багатоаспектним.