Міжнародні економічні відносини

1.11.2.2. Форми міжнародного кредиту

Форми міжнародного кредиту можна класифікувати за різними принципами:

1. За призначенням розрізняють кредити:

 • зв´язані;
 • фінансові.

Зв´язані кредити мають цільовий характер, закріплений в кредитних угодах. До них належать:

 • комерційні кредити, які надаються для закупівлі певних видів товарів чи оплати послуг;
 • інвестиційні — для будівництва конкретних об´єктів, на прямі капіталовкладення, погашення зовнішньої заборгованості, придбання цінних паперів;
 • проміжкові — для обслуговування змішаних форм вивезення капіталів, товарів та послуг, наприклад у вигляді виконання підрядних робіт.

Фінансові кредити не мають цільового призначення. До них належать:

 • єврокредити;
 • облігації: з фіксованою та плаваючою відсотковою ставкою; з варантом; конвертовані облігації;
 • євроноти;
 • єврокомерційні папери та інші фінансові інструменти. Джерелом єврокредитів є ресурси евровалютного ринку. Такі кредити, як правило, надають великі банки на строк 5-10 років на умовах "роловер" (роловерний кредит). Весь договірний строк ділиться на періоди по 3-6 місяців, а тверда відсоткова ставка встановлюється лише для першого періоду. Для кожного наступного вона коректується з врахуванням зміни цін та валютних курсів на міжнародному грошовому ринку. Відсоткова ставка за роловерними кредитами складається з двох частин — базової ставки і маржі. За базу приймаються відсоткові ставки за три- або шестимісячними міжбанківськими депозитами на відповідному ринку, наприклад LIBOR у Лондоні.

Для довідки. ЛІБОР (LIBOR) — ставка, запропонована на Лондонському міжбанківському ринку депозитів. Це ставка відсотка, за якою провідні банки Лондона надають позиковий капітал у певній валюті або валютній одиниці іншим банкам. Вона служить базовою ставкою для багатьох операцій на міжбанківському ринку позикових капіталів. Маржа коливається від 0,25 до 2 %.

Конвертовані облігації за певних умов можна обміняти на акції компанії-боржника за попередньо встановленим курсом.

Варант — окремий документ, який дає право його власнику на покупку акцій протягом зазначеного строку за фіксованим курсом.

Євроноти — короткострокові та середньострокові зобов´язання з плаваючою відсотковою ставкою.

Єврокомєрційні папери — зобов´язання приватних корпорацій, які випускаються на 3-6 місяців з невеликою маржею до відповідної базової ставки міжнародного грошового ринку.

2. За джерелами:

 • зовнішнє кредитування;
 • внутрішнє кредитування.

3. За формою надання:

 • товарні;
 • валютні.

4. За строками міжнародні кредити поділяються на:

 • надстрокові — добові, тижневі, до трьох місяців;
 • короткострокові — до 1 року;
 • середньострокові — 1-5 років;
 • довгострокові — понад 5-7 років.

Перший з них використовується для термінових операцій; другий — переважно в зовнішній торгівлі товарами споживчого призначення, матеріалами, сировиною, продуктами харчування та в обміні послугами; третій — для експорту машин і обладнання; четвертий — для фінансування інвестицій в інфраструктуру та виробничу сферу, для великомасштабних проектів.

5. За валютою позики:

 • у валюті країни-позичальника;
 • у валюті країни-кредитора;
 • у валюті третьої країни;
 • у міжнародній грошовій одиниці (СПЗ, ЕКЮ тощо).

6. За забезпеченістю:

 • забезпечені (товарними документами, цінними паперами, векселями, нерухомістю тощо);
 • бланкові — під зобов´язання боржника.

7. За формою надання:

 • готівкові;
 • акцептні;
 • депозитні сертифікати;
 • облігаційні позики.