Услід за образом героя, стійкого у пасивному опорі. Мільтон створив інший образ, більш активний. Його Самсон, переживши жорстокі спокуси та оволодівши своїми пристрастями, спрямував всю свою силу проти ворогів.

Тільки наприкінці 60-х років склалися думки автора про трагедію, викладені у короткій передмові до "Самсона-борця" — "Про той рід драматичної поезії, що називається трагедією".

Трагедія Мільтона покликана була не лише розважити, а й вразити читачів (до постановки на сцені вона не призначалася), закликати їх до боротьби проти феодально-абсолютистської реакції.

В образі Самсона поєднувалися живі суперечливі риси дивовижного людського характеру. Герой сповнений усвідомлення своєї трагічної вини: він, покликаний звільнити свій народ від гнобителів, не виконав цього завдання і сам став рабом. Усвідомлення цієї вини тим тяжче для нього, оскільки відповідальність він покладав лише на себе. Самсон — воїн, Самсон — обраний, Самсон - захисник свого народу. Внаслідок цього він занадто вимогливо ставився до самого себе.

В останній трагедії Мільтона не було ні небес, ні пекла. У цій земній та людській трагедії митець постав над теологом. Образи її значною мірою підказані актуальними політичними ідеями, якими жив автор.

Трагедія побудована за принципом класичних "єдностей": вона розгорталася в одному місці, протягом одного дня, у ній не було жодної сцени, що не мала б прямого відношення до дії.

Запитання для самоконтролю

1. Особливості якого напрямку репрезентувала творчість Дж. Мільтона?

2. Що вирізняло творчу особистість Мільтона?

3. Яким чином у творчості поета втілювалася біблійна тематика?

4. У чому полягала заслуга Мільтона у розвитку і становленні літературного процесу XVII століття?