а початку третього тисячоліття український народ показав світові свою волю і прагнення до демократичного розвитку. Історичні події у листопаді та грудні 2004 року в Києві стали етапними на шляху утвердження України на міжнародній арені як цивілізованої держави.

За роки незалежного розвитку країни вітчизняні історики досягли певних успіхів у вивченні історії на основі нових джерел та історіографії. Цьому немало сприяло звільнення від колишніх ідеологічних постулатів. Нині, коли інтерес до України в світі значно зріс, історики прагнуть розкрити роль і місце України в історії Європи і всього світу, як, безумовно, і вплив на її історію цивілізаційних процесів в сусідніх державах і світі.

Особливе значення в історії України має її боротьба за незалежний розвиток держави, і національну консолідацію. Значну роль зіграли також імперії, до складу яких входили українські землі, і країни, з якими Україна вступала у союзницькі відносини. Вікові зв´язки з Росією, Польщею, іншими державами, безумовно, наклали відбиток на історичний розвиток України. В основу Періодизації покладено хронологічно-територіальний принцип в тісному зв´язку з урахуванням проблем соціального й економічного розвитку світу.

Десятки років у нашій науковій літературі був «єдино вірний» підхід у вивченні історії розвитку суспільства. Монізм заперечував плюралістичність. Вона розглядалась як ворожа, антинаукова теорія, відірвана від життя. У наш час потрібен збалансований, толерантний погляд, який дозволяє спокійно аналізувати всі історико-філософські концепції розвитку історичних процесів у світі.

Відома істина, що не можна будувати майбутнє, не вивчаючи минулого. Зараз вчені мають значно більший доступ до джерел, а отже і можливість об´єктивно показати історичні процеси. Аналіз історичних фактів допоможе визначити загальні закономірності соціального розвитку, пояснити його асинхронність у різних країнах світу. Все це дасть можливість осмислити взаємозв´язок загальнозначущого в розвитку світової цивілізації з тим самобутнім, що випливає з національних історичних умов кожної країни.

Досвід вступних іспитів та тестування вступників із всесвітньої історії XX ст. показав, що велика частина абітурієнтів має надзвичайно слабку підготовку. На нашу думку, однією з причин цього є те, що вони не володіють правильною методикою підготовки до іспиту з всесвітньої історії. Мало уваги приділяється понятійному апаратові, вивченню причинно-наслідкових зв´язків, хронології подій у сучасному житті України і світу. Абітурієнтам слід звернути увагу також на значення Помаранчевої революції в сучасних міжнародних відносинах України та світу.

Підготовку до складання вступного іспиту у ВНЗ або тестування необхідно почати не пізніше ніж за рік до вступу, а бажано ще раніше. Не радимо використовувати для підготовки застарілу навчальну літературу та різноманітні сумнівні видання, схожі на шпаргалки.У своїй роботі необхідно керуватися програмою вступних випробувань у вузи України. Важливим елементом Вашого вивчення історії буде ознайомлення зі шкільними атласами по всесвітній історії.

Автори не претендують на повне і завершене висвітлення історичного процесу Найголовніше своє завдання вони вбачають у тому, щоб дати абітурієнтові необхідні методичні поради до кожної теми з програми для вступників, допомогти їм систематизувати і поновити свої знання. Пропонована книга повинна допомогти абітурієнту впорядковано розглянути історичні події, що відбувались у світі, зрозуміти суть складних суспільних процесів.

Бажаємо успіхів!