Історичне джерелознавство

Розділ 2. СТРУКТУРА ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА

Сучасний стан розробки теоретичних та методичних проблем історичного джерелознавства, наукове опрацювання нової джерельної бази історичної науки, інтеграційні процеси у цій сфері вимагають глибшого з´ясування структури джерелознавства, шо сприятиме, з одного боку, чіткішому визначенню його місця в системі історичних знань, а з іншого — осмисленню ролі внутрішніх компонентів джерелознавства, його зв´язків з іншими галузями науки та спеціальними історичними дисциплінами.