Естетика

Тема 6. Естетика доби раціоналізму та Просвітництва в Європі