Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Тема 8. Ціноутворення в ЗЕД підприємств

8.1. Ціна і цінова політика на світовому ринку.
8.2. Фактори ціноутворення в ЗЕД.
8.3. Цінові стратегії на зовнішньому ринку.
8.4. Послідовність дій у міжнародному ціноутворенні.
Ключові поняття
Ціни і цінова політика. Ціни, що публікуються. Розрахуй кові ціни. Світові ціни. Фактори ціноутворення. Стратегія ціноутворення. Види цінових стратегій: відшкодування повних витрат, "зняття вершків", прориву або проникнення на ринок, пов´язаного ціноутворення, престижних цін, цінової диференціації, встановлення цін у рамках товарної номенклатури, цінового вирівнювання, трансфертних цін. Методи ціноутворення: витратний,ринковий, беззбитковості, на основі попиту, на основі пропозиції (рівня конкуренції). Реалізація цінової стратегії. Стандартні, змінні, єдині, гнучкі, округлені, не-округлені ціни. Знижки з ціни