Фінансові основи підприємництва

3.1. Суб´єкти підприємницької діяльності (підприємці) як суб´єкти господарювання

Загальні положення щодо осіб, які можуть займатися підприємницькою діяльністю, містяться у Господарському кодексі України та Цивільному кодексі України. Для характеристики цих осіб означені нормативні акти допускають паралельне існування декількох термінів: "суб´єкт підприємницької діяльності", "суб´єкт підприємництва", а також "підприємець". Натомість ЦК України відмовляється від єдиного узагальнюючого поняття і запроваджує термін "підприємець" стосовно фізичних осіб, а також прикметник "підприємницькі" стосовно юридичних осіб — товариств.

Поняття "суб´єкт підприємницької діяльності" співвідноситься із поняттям "суб´єкт господарської діяльності" так само, як співвідносяться поняття "підприємницька діяльність" і "господарська діяльність", тобто як часткове із цілим. Тому під час характеристики суб´єктів підприємницької діяльності ми будемо, звичайно, звертатися і до загальних ознак, притаманних суб´єктам господарської діяльності.

Суб´єктами господарювання (в тому числі підприємцями) визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську (підприємницьку) діяльність.

Господарсько-виробничими є майнові та інші відносини, що виникають між суб´єктами господарювання при безпосередньому здійсненні господарської діяльності. До них, зокрема, належать договірні відносини між суб´єктами підприємницької діяльності і, відповідно, відносини, що виникають між ними у разі порушення таких зобов´язань.

Під організаційно-господарськими відносинами розуміються відносини, що складаються між суб´єктами господарювання та суб´єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю. Відносини між суб´єктом підприємницької діяльності та органом державної податкової служби з приводу сплати податків, придбання торговельного патенту тощо належать саме до організаційно-господарських. До них також належать відносини між суб´єктом підприємницької діяльності — юридичною особою та його засновниками. Більш докладно ці відносини ми розглянемо далі.

Внутрішньогосподарськими, у свою чергу, є відносини, що складаються між структурними підрозділами суб´єкта господарювання, та відносини суб´єкта господарювання з його структурними підрозділами. Зокрема, у процесі затвердження положення про структурний підрозділ (філію, представництво) та виділення йому майна суб´єктом підприємницької діяльності-власником між власником та філією складаються такі відносини.

Класифікація суб´єктів підприємницької діяльності Частина 2 ст. 55 ГК України містить загальний перелік суб´єктів господарювання, який можна застосувати і для класифікації суб´єктів підприємницької діяльності. Ними вважаються:

1) господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до ЦК України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці;

3) філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності. На рис. 3.1 подається їх узагальнена схема.

Рис. 3.1. Субєкти підприємницької діяльності за законодавством України