1. Підприємець — центральна постать ринкової економіки.
 2. Проблеми та перспективи розвитку приватного підприємництва в Україні.
 3. Виробниче підприємництво — найважливіший вид підприємницької діяльності.
 4. Історія розвитку комерційного підприємництва.
 5. Роль та значення посередницького підприємництва.
 6. Фінансово-кредитне підприємництво в Україні.
 7. Роль і місце фірми в ринковій економіці.
 8. Основні переваги та недоліки організаційно-правових форм підприємницької діяльності.
 9. Місце і роль малого підприємництва в ринковій економіці.
 10. Мале підприємництво — початок Вашого бізнесу.
 11. Переваги та недоліки малого підприємництва.
 12. Проблеми та перспективи підготовки кадрів для малого підприємництва.
 13. Проблеми фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні.
 14. Тенденції та проблеми розвитку селянського (фермерського) господарства в Україні.
 15. Основні напрями державної підтримки селянських (фермерських) господарств.
 16. Позитивний досвід розвитку селянських (фермерських) господарств у Вашому районі (області).
 17. Сільськогосподарська освіта як важлива передумова розвитку фермерських господарств в Україні.
 18. Бізнес-план — основа успіху.
 19. Стратегічне планування у підприємницькій діяльності.
 20. Бізнес-план у ринковій системі господарювання.
 21. Сутнісна характеристика бізнес-плану.
 22. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану.
 23. Презентація бізнес-плану (цілі, завдання та організація проведення).
 24. Роль фінансів у підприємницькому управлінні.
 25. Самофінансування у підприємницькій діяльності.
 26. Прибуток — узагальнюючий показник фінансової діяльності.
 27. Фінансові показники підприємницької діяльності.
 28. Кредитування як форма фінансової підтримки підприємництва.
 29. Особливості оподаткування інноваційного підприємництва.
 30. Розвиток системи оподаткування: світовий досвід та реалії України.
 31. Підприємництво у фінансовій сфері.
 32. Фінансове забезпечення підприємницької діяльності банківськими установами.
 33. Соціально-психологічний портрет сучасного вітчизняного підприємця.
 34. Генерування ідей — визначальна риса підприємця.
 35. Стан та проблеми реалізації правового статусу підприємця.
 36. Формування нової генерації підприємців — справа державна.
 37. Одноосібне володіння як початкова форма підприємницької діяльності.
 38. Проблеми становлення та розвитку малого підприємництву у Вашому регіоні.
 39. Підтримка малого підприємництва — справа державна.
 40. Селянське (фермерське) господарство як форма підприємництва.