Культурологія: теорія та історія культури

РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ