Культурологія: теорія та історія культури

ТЕМА 3. КУЛЬТУРА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ