Культурологія: теорія та історія культури

ТЕМА 4. КУЛЬТУРА І СУСПІЛЬСТВО