Культурологія: теорія та історія культури

РОЗДІЛ ІІ. ГЕНЕЗИС КУЛЬТУРИ