Культурологія: теорія та історія культури

ТЕМА 3.КУЛЬТУРА СЕРЕДНІХ ВІКІВ: ВІЗАНТІЯ, ЄВРОПА, СЛОВ´ЯНИ, РУСЬ