Культурологія: теорія та історія культури

ТЕМА 5.КУЛЬТУРА ДОБИ БАРОКО ТА ПРОСВІТНИЦТВА (XVII XVIII ст.)