Господарське право

3. Господарське право як навчальна дисципліна

Господарське право як навчальна дисципліна - це сукупність знань і навичок правового регулювання господарської діяльності та використання відповідних правових норм у практиці господарювання при здійсненні професійної юридичної діяльності.

Навчальна дисципліна «Господарське право» ґрунтується на надбаннях господарсько-правової науки (щодо історії становлення, правових засобів функціонування господарського права, тенденцій його розвитку та вдосконалення тощо), передбачає аналіз і вивчення основних засад правового регулювання господарських відносин і практики застосування актів господарського законодавства.

Обсяг і зміст господарського права як навчальної дисципліни залежить від профілю підготовки (для нотаріусів, суддів, слідчих - у загальному вигляді, для юрисконсультів, адвокатів-господарників, суддів господарських судів - максимально широко).

Загальний курс має певну систему, яка складається з двох частин, - загальної та спеціальної.

Загальна частина містить у собі матеріал щодо основних положень правового регулювання господарської діяльності незалежно від галузі та сфери цієї діяльності, і включає такі розділи і теми:

РОЗДІЛ І. Поняття, метод і система господарського права (5 тем).

Тема 1. Господарська діяльність.

Тема 2. Організація та управління господарською діяльністю. Тема 3. Господарські правовідносини. Тема 4. Господарське законодавство. Тема 5. Поняття господарського права.

РОЗДІЛ II. Суб´єкти господарських правовідносин (5 тем).

Тема 6. Загальна характеристика суб´єктів господарських правовідносин.

Тема 7. Правове становище підприємств.

Тема 8. Правове становище господарських товариств.

Тема 9. Правове становище індивідуальних підприємців та інших суб´єктів господарювання (учасників господарських відносин).

Тема 10. Правове становище окремих видів суб´єктів організаційно-господарських повноважень.

РОЗДІЛ III. Майнова основа господарювання (2 теми).

Тема 11. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання.

Тема 12. Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання.

РОЗДІЛ І V. Господарські зобов´язання (3 теми).

Тема 13. Зобов´язальні відносини у сфері господарювання.

Тема 14. Господарський договір.

Тема 15. Окремі види господарських договорів.

РОЗДІЛ V. Відповідальність у господарських відносинах (1 тема).

Тема 16. Господарсько-правова відповідальність.

РОЗДІЛ VI. Правове регулювання економічної конкуренції (1 тема).

Тема 17.

РОЗДІЛ VII. Правове регулювання банкрутства (2 теми). Тема 18. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності.

Тема 19. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство.

Спеціальна частина господарського права як навчальної дисципліни містить матеріал щодо правового регулювання господарської діяльності в окремих галузях і сферах господарського життя, а саме:

РОЗДІЛ VIII. Особливості правового регулювання окремих видів господарських відносин (10 тем).

Тема 20. Загальні засади врахування специфіки окремих видів господарських відносин у процесі їх правового регулювання.

Тема 21. Правове регулювання біржової діяльності.

Тема 22. Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання.

Тема 23. Правове регулювання капітального будівництва.

Тема 24. Правове забезпечення інноваційної діяльності.

Тема 25. Правове регулювання фінансової діяльності.

Тема. 26. Особливості правового регулювання комерційної концесії.

Тема 27. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 28. Правовий режим іноземного інвестування.

Тема 29. Спеціальні режими господарювання.