Господарське право

Розділ II. СУБ´ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН