Господарське право

3. Особливості правового статусу суб´єктів організаційно-господарських повноважень

Однією з категорій суб´єктів господарських правовідносин нарівні з суб´єктами господарювання є суб´єкти організаційно-господарських повноважень. Це особи, які мають повноваження щодо організації господарської діяльності, управління іншими суб´єктами та/або контролю за їх діяльністю.

Розрізняють юридичні та фактичні підстави виникнення таких повноважень.

Юридичними підставами можуть бути:

• закон (акт законодавства), відповідно до якого створюються та/або наділяються відповідними повноваженнями певні суб´єкти - зазвичай організації - органи господарського керівництва: господарські та функціональні міністерства та відомства, органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації;

• установчі документи господарських організацій, у тому числі господарських об´єднань (статут або засновницький договір);

• так звані підприємницькі договори, що передбачають організацію діяльності двох і більше суб´єктів господарювання та, відповідно, делегування одному чи кільком з них управлінських повноважень.

Фактичні підстави:

• відносини власності, що забезпечують власнику низку повноважень, у тому числі організаційного характеру (щодо заснування господарських організацій/підприємств, закріплення за останніми майна на певному правовому титулі та затвердження статуту такої організації, призначення керівника, контроль за дотриманням створеною організацією положень статуту, ефективності використання майна та ін.);

• відносини контролю-підпорядкування (володіння більшістю голосів на загальних зборах; контроль органів управління тощо);

• делегування організаційно-управлінських повноважень (може мати місце на підставі (1) закону, що притаманно для сфер публічної - державної та комунальної власності, або (2) договору, який може використовуватися для такої мети будь-якими суб´єктами в не заборонених законом випадках).

Класифікацію суб´єктів організаційно-господарських повноважень можна здійснювати за різними критеріями:

І. За формами власності: 1) державні (Кабінет Міністрів України, господарські та функціональні міністерства та відомства, державні господарські об´єднання та державні холдингові компанії); 2) комунальні (органи місцевого самоврядування, їх виконкоми, управління, комунальні господарські об´єднання); 3) приватно-колективні (добровільні господарські об´єднання, холдингові компанії, громадяни та організації, що володіють контрольними пакетами акцій, відповідною часткою в майні господарських організацій, відповідною кількістю голосів на загальних зборах або в інший спосіб контролюють інший суб´єкт господарювання/господарську організацію).

ІІ. За фактичними підставами виникнення розрізняють суб´єктів, організаційно-господарські повноваження яких ґрунтуються на: 1) відносинах власності (материнське підприємство щодо дочірнього); 2) інших відносинах контролю-підпорядкування (холдингова компанія щодо своїх корпоративних підприємств; власник контрольного пакету акцій або відповідної частки у статутному капіталі/складеному майні господарської організації корпоративного типу щодо останньої); 3) делегуванні організаційно-господарських повноважень (добровільні господарські об´єднання, яким організаційно-господарські повноваження делегують підприємства-учасники; головне підприємство промислово-фінансової групи, що діє в інтересах групи відповідно до укладеної між її учасниками генеральної угоди, та ін.).

III. За юридичними підставами виникнення: 1) суб´єкти, господарсько-організаційні повноваження яких виникають на підставі закону (Кабінет Міністрів України, господарські міністерства/відомства, державні господарські об´єднання, державні холдингові компанії - щодо державних підприємств відповідно до Закону «Про управління об´єктами державної власності»); 2) суб´єкти, господарсько-організаційні повноваження яких виникають на підставі установчих документів (добровільні господарські об´єднання, управлінські повноваження яких виникають відповідно до установчого документа об´єднання - його статуту чи засновницького договору); 3) суб´єкти, організаційно-господарські повноваження яких виникають на підставі договорів про організацію підприємницької діяльності двох і більше суб´єктів такої діяльності.

Особливостям правового статусу суб´єктів організаційно-господарських повноважень буде присвячена окрема тема.