Господарське право

Тема 9. Правове становище індивідуальних підприємців та інших суб´єктів господарювання (учасників господарських відносин)