Господарське право

4. Благодійні та інші неприбуткові організації

Особливість правового статусу таких суб´єктів полягає в наступному:

  • спеціальне правове регулювання: ст. 131 ГК України; низка законів: від 17.09.1997р. «Про благодійництво та благодійні організації»; від 23.04.1991р. «Про свободу совісті та релігійні організації»; від 16.06.1992 р. «Про об’єднання громадян»; від 19.12.1992 р. «Про адвокатуру»; від 23.05.1991 р. «Про освіту»; від 17.01.2002 р. «Про вищу освіту»; від 29.06.1995 р. «Про музеї та музейну справу»; від 15.09.1999 р. «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та ін.;
  • діють на підставі статуту (положення), що затверджується вищим органом благодійної або іншої неприбуткової організації;
  • порядок створення та реєстрації передбачається спеціальним законом про певний вид неприбуткової організації;
  • вправі здійснювати неприбуткову господарську діяльність, спрямовану на виконання статутних цілей і завдань неприбуткової організації;
  • можливість чи заборона створення підприємницьких організацій та участі в таких організаціях передбачається спеціальним законом про певний вид неприбуткових організацій;
  • у разі здійснення (відповідно до закону) НО діяльності у вигляді надання певних послуг (виконання робіт), що підлягають обов´язковій сертифікації або ліцензуванню, така діяльність допускається після сертифікації або ліцензування в установленому законом порядку.