Господарське право

РОЗДІЛ III. МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ