Господарське право

7. Забезпечення належного виконання господарських договорів

Господарський договір є обов´язковим до виконання його сторонами (ст. 193 ГК України, ст. 629 ЦК України).

Сторони господарського договору повинні виконувати свої зобов´язання:

  • належним чином (відповідно до закону, інших нормативно-правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов´язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться) - ч. 1 ст. 193 ГК України;
  • реально (в натурі): заміна реального (в натуральній формі) виконання грошовим зазвичай заборонена, крім випадків, коли інше передбачено законом або договором, або управнена сторона відмовилася від прийняття виконання зобов´язання (ч. З ст. 193 ГК України);
  • з дотриманням інтересів іншої сторони та загальногосподарського інтересу: кожна сторона зобов´язана вживати заходів, необхідних для належного виконання нею договірних зобов´язань, а у разі порушення контрагентом своїх обов´язків - вжити заходи щодо зменшення негативних наслідків від цього.

На забезпечення виконання договірних зобов´язань відповідно до згаданих засад спрямовані спеціальні правові механізми. До них належать:

  • порядок укладення договору (а відтак - вибір найбільш оптимального способу вибору найкращого для ініціатора встановлення договірного зв´язку виконавця чи покупця);
  • зміст господарського договору (і відповідно - той ступінь ґрунтовності регулювання договірного зв´язку, що відповідає інтересам сторін);
  • форму господарського договору (обирається з урахуванням вимог закону, важливості договірного зв´язку для сторін, предмета договору, договірної ціни, терміновості виконання та ін. - сукупності факторів, що визначають найбільш оптимальний спосіб фіксації договірного зв´язку між сторонами);
  • а також способи забезпечення належного виконання господарських договорів, доцільність (а в певних випадках - необхідність) застосування яких пов´язана зі складністю договірних відносин.

Наявність господарського договору, укладеного в передбаченій законом формі та з дотриманням вимог щодо змісту, не гарантує дотримання сторонами умов договору. Реальному та належному виконанню господарських договорів сприяють різноманітні способи забезпечення виконання договірних зобов´язань. Розрізняють два основні їх різновиди: (1) цивільно-правові (порука - статті 553-559 ЦК України, гарантія - статті 560-569 ЦК України і ст. 200 ГК України, завдаток - статті 570-571 ЦК України, застава - статті 572-597 ЦК України, притримання - статті 594-597 ЦК України) та (2) господарсько-правові, до яких належать:

правова (в тому числі договірна і претензійно-позовна) робота, від організації якої залежить якість укладеного господарського договору (в тому числі щодо повноти закріплення за контрагентами договірних зобов´язань, відповідальності за порушення цих зобов´язань) і виконання договором притаманних йому функцій;

  • позитивне стимулювання, тобто надання стороні, яка належним або покращеним способом виконала покладені на неї договірні зобов´язання, певних пільг чи додаткових матеріальних благ (наприклад, залишення у виконавця устаткування, що було передано йому замовником для виконання обумовлених договором робіт);
  • негативне стимулювання, тобто заходи відповідальності, що застосовуються до порушника договірних зобов´язань згідно із законом або договором (відшкодування збитків, сплата штрафні санкції/неустойки, оперативно-господарські санкції).