Господарське право

1. Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство

До боржника в процесі провадження справи про банкрутство застосовуються такі судові процедури:

  • розпорядження майном боржника;
  • мирова угода;
  • санація (відновлення платоспроможності боржника);
  • ліквідаційна процедура.

З метою попередження справи про банкрутство ГК України (ст. 211) та Закон (ст. 3) передбачають заходи запобігання банкрутству суб´єктів господарювання, обов´язок вжиття яких покладається на засновників та учасників суб´єктів господарювання, власників майна, органів державної влади та органи місцевого самоврядування в межах їх повноважень. До таких заходів належать:

- надання боржнику фінансової допомоги в розмірі, достатньому для погашення його зобов´язань перед кредиторами;

- взяття на себе зобов´язань перед особами, що надали фінансову допомогу боржникові;

- досудова санація державних підприємств, що провадиться за рахунок коштів державних підприємств та інших джерел фінансування (обсяг коштів для проведення досудової санації державних підприємств за рахунок коштів Державного бюджету України щорічно встановлюється законом про Державний бюджет України) і регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2000 р. № 515 «Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств».