Господарське право

Тема 20. Загальні засади врахування специфіки окремих видів господарських відносин у процесі їх правового регулювання