Господарське право

Список скорочень

ГК України - Господарський кодекс України

ЦК України - Цивільний кодекс України

ВР України - Верховна Рада України

КМ України - Кабінет Міністрів України

АМК України - Антимонопольний комітет України

Держінвестицій України - Державне агентство України з інвестицій та інновацій

ДКПРПП України (Держкомпідприємництва) - Державний комітет України з

питань регуляторної політики та підприємництва

ДКЦПФР - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ДКРРФП - Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ДМС України - Державна митна служба України

МЗС України - Міністерство закордонних справ України

Мінрегіонбуд України - Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Мінекономіки України - Міністерство економіки України

Мінфін України - Міністерство фінансів України

МОН України - Міністерства освіти і науки України

МТЗ України - Міністерство транспорту та зв´язку України

НБУ - Національний банк України

ФДМ України - Фонд державного майна України

ВВР України - Відомості Верховної Ради України

ЗП України - Зібрання постанов Уряду України

ОВУ - Офіційний вісник України

ЗЗУ - Зібрання законодавства України

БНА України - Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України

ДІБП - Державний інформаційний бюлетень про приватизацію

CM СССР - Совет Министров СССР

СП СССР - Собрание постановлений правительства СССР

AT - акціонерне товариство

ВАТ - відкрите акціонерне товариство

ВК - виробничий кооператив

ГО - господарське об´єднання

ДП - державне підприємство

ДТ - довірче товариство

ДХК - державна холдингова компанія

ЗАТ - закрите акціонерне товариство

КС - кредитна спілка

КСП - колективне сільськогосподарське підприємство

KT - командитне товариство

ПТ - повне товариство

ПФГ - промислово-фінансова група

ТДВ - товариство з додатковою відповідальністю

TOB - товариство з обмеженою відповідальністю

СВК - сільськогосподарський виробничий кооператив

ФГ - фермерське господарство

ХК - холдингова компанія