Міжнародна економіка

Розділ 6. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА