Міжнародна економіка

7.4. Структура платіжного балансу України

До 1993 року статистика міжнародних операцій України була представлена торговельним балансом, балансом фінансових ресурсів та валютним планом країни.

17 вересня 1993 р. спеціальною Постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України відповідальність за складання платіжного балансу на законодавчому рівні було покладено на Національний банк (Закон України «Про Національний банк України», Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 року), а спільною Постановою Національного банку й Кабінету Міністрів України № 517 від 17.03.2000 року «Про складання платіжного балансу» встановлено порядок координації дій міністерств і відомств щодо формування інформаційної бази платіжного балансу.

Складання платіжного балансу базується на системі обліку операцій з нерезидентами під егідою НБУ, яка доповнена даними статистичних обстежень під егідою Державного комітету статистики України. За цією системою інформацію надають дві категорії респондентів:

1) банки, які декларують здійснені протягом кожного місяця операції з нерезидентами, що проведені за дорученням клієнтів та від власного імені (форма № 1-ПБ);

2) підприємства та організації, які відкрили рахунки в іноземних банках (форма № 2-ПБ).

Крім того, в Україні організовано замкнуту систему збору інформації. Це означає, що, крім дебетових та кредитових оборотів за кореспондентськими рахунками з розбивкою за операціями, уповноважені банки надають інформацію щодо залишків на цих рахунках на початок та кінець звітного періоду. Форми надаються в оригінальній валюті за кожним рахунком ЛОРО та НОСТРО. Операції надаються в закодованому вигляді відповідно до стандартної класифікації Керівництва щодо складання платіжного балансу МВФ (п´яте видання). Національний банк конвертує ці дані в долари США за середньомісячним курсом.

Джерелом даних по зовнішній торгівлі товарами є інформація Держкомстату, яка базується на даних вантажних митних декларацій та на звітах підприємств про товари, які не проходять митне декларування. Згідно до методології складання платіжного балансу, вартість як експорту, так і імпорту товарів формується за умов поставки РОВ (витрати на транспортування до митного кордону країни-експортера плюс вартість завантаження на борт транспортного засобу). Але за методологією Держкомстату складання торговельного балансу, імпорт формується за умов ціни СЩ тому для формування статті платіжного балансу «Імпорт товарів» із загальної суми імпорту вилучається вартість перевезення та страхування.

Стаття «Послуги» складається з трьох основних компонентів: транспорт, подорожі та інші послуги. Транспортні послуги включають перевезення пасажирів і вантажів, а також інші послуги, що виконуються морським, повітряним та іншими видами транспорту. Джерелом даних є банківські звіти та дані квартальної статистичної звітності Держкомстату про експорт-імпорт послуг. Для оцінки вартості послуг фрахту використовуються дані щодо коригування вартості імпорту послуг до цін БОВ. Стаття «Подорожі» охоплює товари та послуги, що були придбані приїжджими, якщо тривалість їхнього перебування в країні не перевищує одного року. Джерелами інформації для складання цієї статті є дані щоквартальної статистичної звітності щодо розрахунків за дорожніми чеками, картками міжнародних платіжних систем, витрат на відрядження, купівлю-продаж готівкової іноземної валюти фізичними особами тощо. Крім того, Національний банк здійснює оцінку надходжень та витрат від туризму на підставі інформації про чисельність фізичних осіб, що перетинають митний кордон України, та суму коштів в іноземній валюті, яку дозволено вивозити без митного оформлення. Інші послуги охоплюють послуги зв´язку, будівельні, страхові, фінансові, комп´ютерні та інформаційні послуги, роялті та ліцензійні послуги, послуги реклами та маркетингу, наукові та конструкторські розробки, інші ділові послуги, а також урядові послуги, що не включені до інших категорій.

Стаття «Доходи» складається з оплати праці та доходів від інвестицій. Оплата праці включає заробітну плату та інші доходи, які отримані резидентами країни за роботу, виконану за межами її економічної території (це стосується мешканців прикордонних районів, сезонних робітники, персоналу міжнародних організацій тощо). Доходи від інвестицій охоплюють надходження та сплату доходів від прямих, портфельних та інших інвестицій, а також надходження від резервних активів. Для їх відображення використовують метод нарахувань. Цю статтю складають за даними банківської звітності в частині приватних переказів та грошових внесків органів державного управління за інформацією Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції.

Стаття «Поточні трансфери» характеризує таку передачу матеріальних та фінансових цінностей резидентами від нерезидентів і навпаки, яка не передбачає компенсації у вигляді певного вартісного еквіваленту. Цю статтю складають за даними банківської звітності в частині приватних переказів,, благодійної допомоги в грошовій формі, грошових внесків органів державного управління, а також за інформацією Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції - про одержану технічну допомогу й Держмит-служби — про обсяги гуманітарної допомоги у формі товарно-матеріальних цінностей.

У фінансовому рахунку відображаються всі операції, в результаті яких відбувається перехід прав власності на зовнішні фінансові активи та вимоги країни, або, іншими словами, виникнення та погашення фінансових зобов´язань між резидентами та нерезидентами. Фінансовий рахунок поділяється на дві класифікаційні групи, що охоплюють операції з фінансовими активами (активи) та операції з фінансовими зобов´язаннями (пасиви). Обидві групи, у свою чергу, поділяються на три категорії: прямі, портфельні та інші інвестиції. До складу активів відноситься також така категорія, як резервні активи. Джерелом інформації для обліку прямих інвестицій є щоквартальна звітність Держкомстату України за формами № 10-ЗЕЗ, № 13-ЗЕЗ, а також банківська звітність про рух коштів на кореспондентських рахунках та форма № 4-ПБ «Звіт про міждержавний рух капіталів у формі прямих інвестицій». Для розрахунку статті «Портфельні інвестиції» використовується інформація Міністерства фінансів України щодо комерційних боргів, дані банківської звітності про рух коштів на кореспондентських рахунках та показники щоквартальної форми звітності комерційних банків про міждержавний рух капіталів у формі портфельних інвестицій (форма № 3-ПБ). Уданій формі відбивається рух капіталу як портфельних інвестицій за видами вкладень у цінні папери та за секторами економіки.

Моніторинг довгострокових кредитів здійснюється на підставі даних банківської звітності та матеріалів Міністерства фінансів України. Комерційні кредити включають зміну поточної заборгованості за експортно-імпортними операціями об´єктів господарювання, яка обчислюється на основі даних Держкомстату про кредиторську та дебіторську заборгованість. Інші короткострокові зобов´язання відображають також прострочену заборгованість перед нерезидентами за залученими кредитами, інші короткострокові активи — чисте збільшення готівкової іноземної валюти поза банківською системою.

Динаміка платіжного балансу України за 1999-2005 роки представлена в таблиці 7. 1.

Таблиця 7.1. Динаміка платіжного балансу України (аналітична форма представлення)

Статті платіжного балансу

2004 р.

2005 р.

2004 р.

2005 р.

1 кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Ікв.

II кв.

III кв.

IV кв.

РАХУНОК ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

1436

2337

2061

1075

1603

620

404

__

6909

2531

БАЛАНС ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

1066

1750

1523

639

1208

156

-96

-597

4978

671

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

8903

10458

10979

10951

10406

11060

11594

11318

41291

44378

ІМПОРТ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

-7837

-8708

-9456

-10312

-9198

-10904

-11690

-11915

-36313

-43707

БАЛАНС ТОВАРІВ

933

1552

774

482

1020

-236

-1131

-788

3741

-1135

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ

7317

8539

8512

9064

8531

8844

8462

9187

33432

35024

ІМПОРТ ТОВАРІВ

-6384

-6987

-7738

-8582

-7511