Юридична етика

Розділ 9. Судовий етикет

Особливості судового етикету

Входячи до судової зали, людина попадає в особливу сферу соціального буття. Вона переступає поріг, за яким царює закон і гуманізм, атмосфера осуду зла і перемога справедливості, безстороннього анатомування злочину і заслуженої відплати. Тут усі, навіть звичайні речі та події висвітлюються особливо: учасники судового процесу не говорять, а допитують, дають показання, не слухають, а заслуховують, вислуховують, не читають, а оголошують (показання) і проголошують (вирок), не роблять, а виконують процесуальні дії. Усі дії та деталі поведінки учасників судового засідання відрегульовані процесуальним законом.

Однак чималою мірою повага до судочинства походить від відповідної облаштованості місця здійснення правосуддя, культури ведення процесу і взаємин його учасників.

Багато держав подбали про те, щоб храм правосуддя таким би і виглядав. Урочисті та суворі палаци юстиції Парижа і Лондона, США і Німеччини переконливо промовляють на користь поваги народу до судової влади. Подбали там і щодо внутрішнього оформлення храмів правосуддя в законодавчому порядку. Практично у всіх демократично орієнтованих державах атрибутика судових приміщень урегульована в законодавчому плані. Законом Російської Федерації «Про статус суддів» передбачена символіка судової влади, що включає обов´язкову присутність Державного прапора РФ у залі судового засідання, зображення Державного герба. У США неможливо собі уявити кабінет чиновника будь-якого рангу, не говорячи вже про судовий зал, де б за спиною хазяїна не було американського прапора.

Україна запозичила своє відношення до судової системи у влади попередньої, радянської. За рідкісним винятком, суди і зараз знаходяться в абияк пристосованих приміщеннях. Судові зали в такому стані, що часом соромно перед студентами-практикантами. Жоден закон чи норма права не передбачають вимоги про обов´язкову наявність у залі суду Державного прапора України. Стаття 341 КПК України «Проголошення вироку» установлює, що всі присутні в залі судового засідання, зокрема і склад суду, заслуховують вирок стоячи.

Однак, на наш погляд, необхідна норма, що визначає обов´язкову атрибутику судової зали, де вершиться суд ім´ям України.

Регламент Конституційного Суду України питанням етикету відводить спеціальний §39 - «Правила етикету на пленарних засіданнях» Конституційного Суду України.

У ньому підкреслюється, що пленарні засідання Конституційного Суду України здійснюються в урочистій обстановці. При вході суддів Конституційного Суду України до зали засідань, а також при їхньому виході з зали всі присутні встають.

Учасники конституційного судочинства дають пояснення, відповідають на запитання і задають запитання стоячи і лише після надання їм слова головуючим на пленарному засіданні. З дозволу головуючого учаснику конституційного судочинства може бути надана можливість виступати, задавати питання, відповідати на них сидячи.

Формами звертання суддів до головуючого на засіданні Конституційного Суду України, є, відповідно, слова: "Високий Суд", "Ваша честь", "Шановний головуючий", "Шановний суддя".

При звертанні до учасників конституційного судочинства, а також при посиланні на них у виступах використовуються звертання: "Шановна сторона", "Шановний представник сторони", "Шановний свідок", "Шановний експерт", "Шановний...". У звертанні може називатися прізвище відповідного учасника конституційного судочинства чи його ім´я і по батькові.

Присутні в залі засідань учасники конституційного судочинства, представники засобів масової інформації, громадяни зобов´язані поводитися шанобливо, виконувати розпорядження головуючого і вказівки судового розпорядника щодо дотримання порядку в ході пленарного засідання; не допускати під час засідання пересування по залі, розмов, реплік у будь-якій формі; не створювати будь-яких інших перешкод для нормального ходу пленарного засідання.

Державна символіка є не що інше, як атрибути офіційного етикету, покликаного підтримувати в кожного громадянина країни повагу до судової системи, як самостійної галузі державної влади.

Зовнішнє оформлення судових приміщень це лише один з елементів судового етикету. Головною турботою є культура ведення судового процесу і спілкування його учасників.

Якщо юридична етика покликана одухотворити правозастосовчий процес, завданням судової етики є наповнення діяльності суддів і посадових осіб судових закладів моральним змістом, то завдання судового етикету - надати цій діяльності відповідного їй зовнішнього оформлення: значення, важливості, урочистості.

Однак формальність і урочистість судового процесу не самоціль. Багато норм кримінально-процесуального права, що регулюють процес судочинства так чи інакше містять вказівки етикетного порядку. Оскільки концепція судової реформи і Конституція України передбачають введення суду присяжних, то неминуче виникне необхідність у складанні присяги присяжними засідателями, що безумовно буде елементом судового етикету. Роз´ясняючи свідкам і потерпілим, відповідно до ст. 302 КПК України, їхній обов´язок дати суду правдиві показання, суддя нагадає їм про громадянський обов´язок, що також узгоджується з правилами судового етикету.

Суд,не вправі обмежувати тривалість останнього слова підсудного визначеним часом, про що йдеться у ст. 319 КПК України. Не дозволяється також задавати підсудному питання під час проголошення останнього слова, що, безперечно, відноситься до тієї самої категорії правил судового етикету.

Якщо спробувати дати власне визначення досліджуваному відгалуженню юридичної етики, то варто визнати, що однаковою мірою праві як ті, хто думає, що судовий етикет - це форма, у якій здійснюється правосуддя, так і ті, хто поширює вимоги судового етикету на всіх учасників процесу.

Джерелами судової етики слугують моральні категорії філософії: совість, добро, зло... Судовий етикет - це зріз культури суспільства. На думку Кобликова А.С. «Судовий етикет є невід´ємною частиною культури правосуддя і слугує авторитету судової влади».

Культура учасників судового процесу - це лише частина загальної культури судочинства і виявляється вона багатолико: одяг професійних учасників судового процесу, манери, вітання, звертання один до одного у процесі роботи, поведінка на перервах і багато іншого. Володіння правилами етикету забезпечує доброзичливі і поважні стосунки учасників процесу між собою.

Формений урочистий одяг суддів ніби наділяє їх особливими властивостями і вказує на їхню рівноправність, високу сопричетність до правосуддя і конституційного посвячення. Ніщо не може бути більш недоречним, ніж дорогі прикраси на учасниках судового процесу у разі виконання суддівських обов´язків, демонстрація яскравих і строкатих атрибутів убрання.

Це однаковою мірою стосується також інших професійних учасників судового процесу. Зухвала зачіска, ошатні серги і персні на руках квітучих юристів (частіше адвокатів), не тільки ознака дурного тону, але й елементарне нерозуміння недоречності демонстрації благополуччя і розкошів в обстановці, де звучать сумні ноти людських трагедій.

Інтереси потерпілих у справі банди, обвинувачуваної у вчиненні зухвалих і жорстоких злочинів, представляла адвокат, що явно переплутала судове засідання з черговою презентацією. Під час допиту одного з підсудних вона досить наполегливо намагалася з ´ясувати долю викраденої з квартири її клієнтів коштовностей. На заданий у десятий раз запитання: «кому ви збули украдене кольє і хто міг купити таку дорогу прикрасу?», підсудний досить єхидно відповів: «Трапилася багатенька дама, схожа на Вас».

Чи може суддя призвати професійних учасників судового засідання до дотримання етикету в убранні, зовнішньому вигляді? Виявляється, не тільки може, але і повинен. Інша справа, що такий заклик сам по собі вимагає інтелігентності та тактовності з боку судді.

Уже зазначений раніше член обласного суду П. вважав своїм обов´язком у судовому засіданні повідомляти учасникам процесу своє незадоволення зовнішнім виглядом будь-кого з них і робилося це в такій формі, що завжди завершувалося скандалом, сльозами і скаргами на дії головуючого.

Своєю поведінкою суддя ніби ілюстрував вислови одного з радянських авторів про те, що «суд - установа сувора. Тут не місце для вишуканої ввічливості й особої люб´язності».Тим часом, якщо з претензіями до вишуканості і можна погодитися, то особлива люб´язність просто необхідний елемент судового етикету. Якщо виходити з посилки, що судовий етикет є елемент загальної, а потім і судової культури, то не можна не зазначити, що автор наведеного "шедевра" закликає до втрати цієї найпривабливішої риси досліджуваного предмета. Культура чи є, чи її немає. І ніякі надто суворі настанови і правила не можуть змінити відношення культурної людини до навколишнього.

Неохайність в одязі, зневага до зовнішнього вигляду, частенько характеризує і внутрішні риси людини, його вихованість, культуру. Образливо для навколишніх і несумісне з професією поява в судовому засіданні з запахом алкоголю. Підсудні, доставлені в судове засідання зі слідчого ізолятора, мають дуже гостре чуття на спиртне. Я вже не зупиняюся на аморальності самого явища.

Дуже високоповажний суддя перед пенсією став частенько балуватися спиртним. Він пристрастився до винця і перед судовим засіданням обов´язково перекидав стаканчик кагору. Доходило до того, що він прямо в судовому засіданні під час допиту умудрявся задрімати і тільки лікоть засідателя повертав його до дійсності. Під час допиту підсудного-шахрая він у котрий раз задрімав. Допитуваний був людиною з гумором, весело і розв´язно звернувся до учасників засідання з пропозицією, доки суддя дрімає, обмінятися анекдотами. Крім сумного гумору, тут варто вбачати і цілком реальний привід для відставки судді.

Адвокат К. мав звичай «наступного дня» поправляти своє здоров´я. Слухалася кримінальна справа, у якій він за призначенням суду захищав кишенькового злодія. Після виступу захисника, суддя надав останнє слово підсудному, а той з єхидною посмішкою попросив суддю замінити його «слово» ще одним виступом адвоката. На запитання судді, чим йому так сподобався виступ захисника, підсудний відповів: "Я вже сім місяців знаходжуся в слідчому ізоляторі і було дуже приємно відчути запах спиртного ".

До грубих порушень судового етикету варто віднести факти суперечок учасників процесу між собою і тим більше із суддею. Водночас, це зовсім не означає мовчазного відношення до порушень процесу, якщо такі допускаються суддею чи кимось із його колег. Існують процесуальні норми, що передбачають форму реагування на подібні явища.

Визначення судового етикету за Кобликовим А.С. - це «...сукупність правил поведінки суб´єктів судового процесу, що регулюють зовнішні прояви взаємин між: судом і особами, що беруть участь у справі, форми їхнього спілкування, засновані на визнанні авторитету органів правосуддя і необхідності дотримання пристойностей поводження в державній установі»Р

Здається, що таке визначення не відбиває істотності судового етикету. Підсудний так само є "особою, що бере участь у справі," однак чи можна вимагати від нього знань, а тим більше дотримання етикету.

Вимоги судового етикету не обмежуються «зовнішніми проявами взаємин між судом і особами, що беруть участь у справі». Вони визначають також стосунки і між самими учасниками судового процесу, що не менш важливо.

Судовий етикет, на нашу думку, - це правоетичні норми, що регулюють атрибутику судочинства, форми зовнішнього прояву взаємин між професійними учасниками судового процесу, між судом і особами, що беруть участь у справі, що слугують авторитетом суду для судочинства в цілому.

Завершити цей розділ хотілося б словами Ч. Беккарія, який стверджував, що: «...формальність і урочистість необхідні при відправленні правосуддя, щоб нічого не залишати на сваволю судді, щоб народ знав, що суд діє на підставі твердих правил, а не безладно і пристрасно».

Ситуація 1

Під час розгляду кримінальної справи судді не сподобалося, що один з підсудних щось жує. Суддя підняв підсудного і голосно та в грубо вичитав за неповагу до суду. Адвокат знав, що підсудний має недолік - якщо він нервує у нього пересихає у роті, але забув попередити про це суддю.

Оцініть поведінку учасників судового процесу.

Ситуація 2

Після відкриття судового засідання суддя вголос звертається до адвоката-жінки з такими словами: "Адвокат Н., я б просив надалі вдягатися в судове засідання скромніше. Тут не місце для демонстрації прикрас".

Дайте оцінку словам судді з позиції вимог судового етикету.

Ситуація З

Даючи показання у судовому засіданні свідок поводився дивно - був розгублений, нервував. Прокурор у грубій формі запитав свідка: "Свідок, що з вами? Ви ніби з похмілля. Суддя ніяк не відреагував на різкий тон прокурора. Коли свідку стало зовсім погано, з´ясувалося, що він діабетик і настав час приймати інсулін.

Ситуація 4

Під час судових суперечок державний обвинувач у своєму виступі сказав: "Я, звичайно, розумію адвоката, що намагається вигородити злочинця, він за це чималі гроші одержує", на що адвокат голосно відповів: "Я заробітки прокурора не підраховую і на іномарках не роз´їжджаю".

Суддя призвав обох до порядку.

Прокоментувати поведінку учасників судового процесу.