Основи бібліології

1.3. Проблематика книгознавства

Книгознавство як наука досліджує ряд проблем, пов’язаних з розумінням феномену книги:

  1. Книга як складна система. Бібліологія одночасно досліджує і зміст, і матеріальну форму, чого не роблять інші науки.
  2. Книга як суспільне явище, що виникає, розвивається й функціонує в суспільстві. Книги немає без суспільства. Воно в особі читачів, авторів, дослідників впливає на книгу вибором певних тем, вимогами досконалого змісту, зручної і якісної матеріальної форми, дешевизни, демократичності книги. Книга, в свою чергу, впливає на суспільство — ідеями, втіленими в ній, фактичним матеріалом, своєю формою.
  3. Книга в системі засобів масової комунікації. Бібліологія досліджує переваги книги порівняно з іншими засобами масової комунікації.
  4. Книга, що реально існує в багатогранних проявах: дитяча книга, енциклопедія, художня книга. Тому четверта проблема полягає у виробленні наукових критеріїв, за якими ми класифікуємо книгу, — типології видань. Створення сучасної типології книги допомагає читачам правильно зорієнтуватися на книжковому ринку й вибрати те, що потрібно для дозвілля, навчання, роботи.