Основи бібліології

1.3. Об’єкт і предмет книгознавства

Для того, щоб усвідомити зміст книгознавства — єдиної комплексної науки — треба визначити її об’єкт, предмет, а також методи, якими книгознавці досліджують книгу.

Щодо визначення об’єкта книгознавства, то у науковців і досі немає єдиної думки. На перший погляд видається, що об’єктом книгознавства повинна бути книга. Проте книгу, зокрема її зміст (а не явище книги як такої), вивчає багато наук, тому таке трактування непереконливе. Загалом існує декілька підходів до визначення об’єкта книгознавства. Різні дослідники:

  1. Вивчають книгу як об’єкт книгознавства.
  2. Розглядають об’єкт книгознавства як книгу у взаємодії з читачем (тобто книгу як відгук на потреби читача і як фактор впливу на читача).
  3. Визначають об’єкт книгознавства як систему “Книга — книжкова справа” (орієнтуючись передусім на підготовку до видання, розповсюдження та використання книги).
  4. Розглядають об’єкт книгознавства як систему “Книга О читач”, приділяючи основну увагу тому, як книга впливає на читача, а читач — на книгу). Ця точка зору є домінуючою в сьогоднішніх умовах. Сучасні науковці вважають, що система з такими взаємовпливами відповідає вимогам суспільного характеру книгознавства.
  5. Аналізують об’єкт книгознавства як систему “Твір О книга О читач” (адже один і той самий твір може бути втілений у різних видах видань: збірках, окремих виданнях, зібранні творів тощо).
  6. Визначають об’єкт книгознавства як систему “Книга О книжкова справа О читач”. Прихильники цієї точки зору підкреслюють, що випуск і розповсюдження книги значною мірою залежить від суспільства, від читача.

Як бачимо, більшість дослідників наголошують на суспільному характері книгознавства, на взаємозв’язках між книгою та читачем, їх взаємовпливах. Таким чином, об’єкт книгознавства — це твори писемності та друку у зв’язках з діяльністю людей, тими умовами, в яких вони виникають та впливають на громадське суспільне життя. Предмет книгознавства (тобто зміст цієї науки) становлять закономірності (причини) виникнення, розвитку та функціонування книги у взаємодії з читачем.