Основи бібліології

3.6. Роль книги в житті суспільства та її місце в системі ЗМК

Роль книги в житті суспільства багатогранна. Книга виступає джерелом знань та естетично значущим предметом. Суспільна роль книги реалізується в її соціальних функціях: ідеологічній, інформаційній, комунікативній, естетичній та етичній.

Ідеологічна функція книги полягає в її впливі на формування системи поглядів у суспільстві. Залежно від того, якого змісту видається література, можна визначити ідеологію суспільства в певний період.

Інформаційна функція — будь-яка книга розповсюджує інформацію чи то для практичної діяльності, чи то наукової, побутової потреби (довідники, посібники тощо).

Комунікативна функція — книга містить інформацію й передає її іншим. Читач, відповідно, стає учасником комунікативного акту.

Естетична функція — книга як матеріальна конструкція може приносити естетичну насолоду вже своєю формою: якістю виконання, папером, кольором тощо. Окрім того, важливу роль для задоволення читача має змістове наповнення книги.

Етична функція — книга виховує читача, пропонує йому моделі поведінки, зокрема ставлення до книги як до матеріального об’єкту.

У кожному виді літератури певна функція виступає провідною.

Книга відіграє в суспільстві величезну роль, яку не втрачає і в сучасних умовах конкурентної боротьби з іншими засобами масової комунікації: телебаченням, радіо, пресою, комп’ютерними мережами. У світі постійно зростають наклади видань, кількість книжок на одного жителя (у розвинутих країнах 25 книг на рік на душу населення, а в Україні за даними 2005 р. — 1,15 книг).

У сучасних умовах книга переживає ряд негативних моментів свого існування:

  • втрата монополії в передачі інформації;
  • відсутність оперативності;
  • порівняно з кіно й телебаченням книга поступається в емоційності;
  • нині все більшого поширення набуває так звана “електронна книга”, в якій інформація міститься на електронному носії й може бути прочитана з монітора.

Проте, книга не втрачає свого значення в сучасних умовах. Цьому є декілька причин:

  • вона вчить самостійно оцінювати дійсність, активізує наші інтелектуальні можливості;
  • книжкова форма передачі інформації є найзручнішою, оскільки довго зберігається (порівняно з електронними носіями) і не потребує додаткових зчитувальних пристроїв. Крім того, сприйняття тексту в друкованій книзі значно полегшене завдяки поділу на сторінки, які сприяють запам’ятовуванню його просторового розташування.
  • книга є джерелом емоційної насолоди. Поєднання змісту й оформлення книги, навіть її запах і відчуття на дотик примушують людину переживати такі емоції, які (попри всю свою багатогранність) навряд чи забезпечать інші засоби масової комунікації.