Основи бібліології

5.2. Аналітико-синтетична переробка інформації

  • інформаційне видання — видання систематизованих чи узагальнених відомостей відносно опублікованих чи неопублікованих даних з першоджерел, випущене друком організаціями, що здійснюють науково-інформаційну діяльність;
  • бібліографічне видання — інформаційне видання упорядкованої сукупності бібліографічних записів;
  • реферативне видання — інформаційне видання сукупності бібліографічних записів, включно з рефератами;
  • оглядове видання — інформаційне видання публікації одного чи декількох оглядів, які відображають підсумки аналізу та узагальнення відомостей з різних джерел;
  • дайджест — видання публікації у вигляді добірки витягів із конкретного тексту, відібраних і згрупованих таким чином, щоб дати про нього загальне уявлення, чи добірки найцікавіших матеріалів, передрукованих з інших видань.