Основи бібліології

5.3. Інформаційні знаки

  • текстове видання — видання, більшу частину обсягу якого займає словесний, цифровий, у вигляді ієрогліфів, формул (хімічних або математичних) чи змішаний текст;
  • нотне видання — видання запису музичного твору за допомогою нотних знаків;
  • картографічне видання — видання картографічного твору;
  • образотворче видання — видання живописних, графічних, скульптурних творів мистецтва, спеціальних чи художніх фотографій та інших графічних робіт, креслень, діаграм, схем тощо.