Основи бібліології

5.7. Періодичність

  • неперіодичне видання — видання, що виходить одноразово і продовження якого не передбачене;
  • серіальне видання — видання, що виходить протягом часу, тривалість якого заздалегідь не визначена, як правило, нумерованими чи датованими випусками (томами) з постійною спільною назвою;
  • періодичне видання — видання, що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом;
  • продовжуване видання (видання, що продовжується) — видання, що виходить через заздалегідь невизначені проміжки часу, в міру накопичення матеріалу, нумерованими та (чи) датованими випусками, неповторюваними за змістом, однотипово оформленими, із спільною назвою.