Основи бібліології

5.8. Структура

  • серія — видання, однотипово оформлене, що включає сукупність томів, об’єднаних спільність задуму, тематики, цільовим або читацьким призначенням;
  • однотомне видання (однотомник) — неперіодичне видання, випущене в одному томі;
  • багатотомне видання (багатотомник) — неперіодичне видання, що складається з двох чи більше нумерованих томів і становить єдине ціле за змістом і оформленням;
  • зібрання творів — однотомне чи багатотомне видання творів одного або декількох авторів, що дає уявлення про його (їхню) творчість у цілому;
  • вибрані твори — однотомне чи багатотомне видання, що містить частину найзначніших, відібраних за певними засадами творів одного чи декількох авторів.