Основи організації бізнесу

1. Організація створення бізнесу

Бізнес неможливий без початкового капіталу (Головний постулат бізнесу)

Мета лекції — формування системного уявлення про організацію створення бізнесу.

План лекції

1.1. Пошук ідеї бізнесу та умови його створення.

1.2. Створення початкового капіталу у бізнесі та його використання.

1.3. Легалізація бізнесу.

Типове завдання діяльності бакалавра — забезпечення умов створення та діяльності бізнесу.

Компетенції, якими повинен оволодіти студент:

- виявляти загальноекономічну сутність проблем;

- враховувати соціальні аспекти впливу держави на суспільство.