Основи організації бізнесу

4.1. Елементи інфраструктури бізнесу

Термін інфраструктура вперше використали в економічному аналізі для позначення об’єктів і споруджень, що забезпечують нормальну діяльність збройних сил. Інфраструктура — обов’язковий компонент будь-який цілісної економічної системи. Цей термін позначає підставу, фундамент, внутрішню будову. Стосовно до бізнесу інфраструктура — це сукупність організаційно-правових форм, що опосередкують ділові відносини, та погоджують ці відносини, різноманітні й різносуб’єктні, в одне ціле.

У відносини між підприємцями, найманими робітниками та споживачами існує величезна кількість проміжних структур, що встановлюють ці відносини та допомагають названим суб’єктам реалізувати ділові інтереси. Елементами інфраструктури бізнесу є:

- кредитна система і комерційні банки;

- емісійна система та емісійні банки;

- організаційно оформлене посередництво на товарних, сировинних, фондових і валютних біржах;

- аукціони, ярмарки та інші форми організаційного позабіржового посередництва;

- система регулювання зайнятості населення й центри сприяння зайнятості (біржі праці);

- інформаційні технології та засоби ділової комунікації;

- податкова система та податкові інспекції;

- система страхування комерційного, господарського ризику й страхові (державні й недержавні) компанії;

- спеціальні рекламні, інформаційні агентства та засоби масової інформації;

- торговельні палати, інші суспільні й добровільні державні суспільні об’єднання ділових кіл;

- митна система;

- професійні союзи працюючих за наймом;

- комерційно-виставочні комплекси;

- система вищої та середньої економічної освіти;

- консультаційні (консалтингові) компанії;

- аудиторські компанії;

- суспільні й державно-суспільні фонди, призначені для стимулювання ділової активності;

- спеціальні зони вільного підприємництва.