Основи організації бізнесу

5.2. Системи зв’язків із громадськістю

Говорячи про «людський аспект» сучасного управління, не можна забувати про створені на Заході системи зв’язків із громадськістю (англ. public relations). їх породили, насамперед, розгалуження й ускладнення господарських зв’язків у бізнесі і відносин між різними рівнями внутрішньої ієрархії. Розрізняють зовнішні системи, що забезпечують цілеспрямований планомірний обмін інформацією між підприємством та об’єктами або суб’єктами, з яким вона стикається або може ввійти в контакт, і внутрішні, що координують роботу різних рівнів ієрархії. Основним завданням усіх систем є створення сприятливого клімату як навколо підприємства, так і усередині нього.

Сьогодні завоювання місця на ринку й високого рейтингу в системі оцінок громадськості вимагає методичної, ретельно продуманої політики. Настільки ж великі зрушення відбулися у внутрішній сфері, що системи зв’язку із громадськістю покликані зіграти головну роль в налагодженні та регулюванні всього комплексу міжособистісних відносин. Вони наслідок і в той же час причина переорієнтації психології підприємців. Будучи частиною великої соціальної системи, відносини бізнесу із громадськістю розвиваються за чотирма взаємозалежними напрямами.

Перший напрям — це саме створення системи зв’язків із громадськістю, з якою у підприємства виникає або може виникнути загальне поле інтересів. Із цього погляду громадськість підрозділяють на «свою» і «не свою». «Свою» громадськість, що цікавить фірму, вивчають і диференціюють, на основі чого й формується мережа зв’язків, обираються цілі й методи згідно яких забезпечують безперебійне функціонування каналів зв’язку. Другий напрям — координація різного роду зв’язків з громадськістю, узгодження усередині підприємства відносин відділів і міжособистісних відносин. Третій напрям передбачає запобігання або згладжування протиріч між фірмою й громадськістю, особливо серйозних, невикорінних конфліктів. Четвертий напрям може бути позначено як «виховання», «ведення» суспільної думки. Це вимагає не просто постійного, а ретельного, з урахуванням нюансів, вивчення суспільної думки про всі сторони функціонування підприємства.