Основи організації бізнесу

6.3. Вартість інформації та інформаційних продуктів

Американський економіст Піл Самуельсон, автор відомої праці «Економікс», що довгий час займав третє місце у світі з тиражу, розглядає дуже цікавий приклад з маяком. Кораблі, що проходять повз маяк, користуються його повідомленнями безкоштовно. Витрати на підтримку вогню в маяку не залежать від числа минаючих повз суден. Однак вигоду від інформації, яку несе в собі світловий сигнал, що попереджає про небезпеку, можна оцінити через вартість кораблів, що рятуються їх, і вантажі. Припустимо розрахувати ефект через суми страховок. У цьому випадку, як і в багатьох інших, інформація має ціну, вона може бути перелічена в зекономлені гроші, у тонни різноманітних товарів. Але найбільш показове перерахування її в енергетичний еквівалент.

У Великобританії на оплату енергії витрачається 27 млрд ф. ст. на рік, 40 % з яких припадає на промисловість і торгівлю. Ця стаття витрат — друга після зарплати, а в металургії, наприклад, вона на першому місці в усьому світі.

За оцінками експертів Загального ринку, сучасна обчислювальна техніка дозволяє заощадити 15-20 % енергії, що витрачається на житловий сектор.

Інший очевидний шлях заміни кіловат на кілобайти — економія розходу палива в автомобільному транспорті за допомогою обчислювальних пристроїв. Зараз в усьому світі інтенсивно розробляють математичні моделі двигунів внутрішнього згоряння й динаміки руху автомобіля. Електроніка в автомобілі здатна заощадити не менше половини бензину, що зараз витрачається, і більше половини дизельного палива.

Ми привели приклад конкретні економічні ситуації, щоб показати: інформація має самостійну економічну цінність, вона представляє собою такий же фактор виробництва, як матеріальні ресурси.

На думку впливового журналу «Менеджмент сервісіз», у США з початку століття аж до 1940- х pp. частка зайнятих переробкою інформації залишалась постійною, а за наступні сорок із зайвим років ця частка монотонно зростала й до 1975 р. досягла половини всіх зайнятих.

Величезний ринок управляючої інформації — комп’ютерних програм. Щоб переконатися в цьому, досить на будь-якій виставці подивитися на роботу спеціальних обладнань, що копіюють записи на диск протягом декількох секунд. Тиражування програм стало новою галуззю потокового виробництва. Продукт даної галузі виробництва — інформація.

Ціни на інформаційні послуги й системи залежать від багатьох факторів: витрат, середньої норми прибутку й рентабельності, співвідношення попиту й пропозиції на конкретний товар, купівельної спроможності гривні й т.п. В цілому ціни на інформацію формуються на базі світових цін, які прийняті в міжнародній торгівлі й поширюються на значну частину товарообігу. На практиці це ціна великих партій товару, що регулярно продається або купується на вільно конвертовану валюту. В Україні інформації ще тільки складається, що спричиняє ряд особливостей.

Практично ціна визначається співвідношенням витрат виробництва й середнього прибутку. Однак у більшості випадків в економічних розрахунках використовується не дійсна процентна ставка або реальна норма прибутку, а так звана мінімальна норма прибутку. Ця величина в економічних Розрахунках за кордоном відіграє ту ж роль, що й нормативний коефіцієнт економічної ефективності — у вітчизняних оцінках. Однак мінімальна норма прибутку не є постійною величиною, а змінюється в різних ситуаціях і в різних інвесторів. Її значення визначається мінімальним доходом із вкладень, який може бути отриманий при досить розумній і відносно низькому Рівні ризику. Із практики відомо, що значення мінімальної норми прибутку становить 7-10% на вкладений капітал. Однак через високі темпи відновлення інформаційних систем і послуг реальні значення прибутку можуть становити 20-40 % на вкладений капітал.

У цей час вартість комп’ютерних систем коливається в межах від 1000 до 2000 дол. (а при розширенні можливостей системи — до 4000 дол.). на програмні продукти змінюється від 25 до 2000 дол. Вартість передачі ід формації в комп’ютерних мережах залежить від обсягу переданих даних становить від 3 до 7 центів за кілобайт. Необхідно відзначити, що для ряду нових систем ціна визначається їхньою ефективністю, співвідношенням попиту та пропозиції, а не фактичними витратами на розробку.

Рекомендована література до лекції теми 6

а) основна:

1 .Мировой рынок информационных услуг: электронная и коммерческая информация,— М.: Данные, информация, знания, 2001.— 243 с.

2. Глухов В. В. Экономика знаний: Учебное пособие. / Глухов В. В., Коробко С. Б., Маринина Т. В.— СПб.: Питер, 2003.— 528 с.

б) додаткова:

  1. Компьютерные технологи обработки информации: Учебное пособие / [Назаров С.В., Першиков В.И., ТаринцевВ.А. и др..]. Под ред. Назарова С.В.— М.: Финансы и статистика, 2005,— 248 с.
  2. Горенбургов М.А. Основы информатизации предпринимательства. Учебное пособие / Горенбургов М. А.— СПб.: СПбУЭФ, 2005,— 155 с.