У сучасний період у світі швидкими темпами поширюється процес глобалізації (суть якого походить від поняття «всесвітній»), зокрема в частині економічних зв’язків.

Україна все більшою мірою інтегрується до світового співтовариства, відповідно поширюються її зовнішні зв’язки і активізується зовнішньоекономічна діяльність.

У процесі зовнішньоекономічної діяльності все більшому колу керівників і відповідальних працівників державного, регіонального рівнів, а також окремих бізнес-структур та окремим бізнесменам (підприємцям) доводиться спілкуватися з іноземцями при вирішенні ділових питань.

Успіх у вирішенні ділових питань залежить від багатьох факторів серед яких на одному із перших місць знаходиться фактор «особистості». Йдеться про те, що успіх у справах значною мірою залежить від того хто веде цю справу, яке він справляє враження на партнерів своїм зовнішнім виглядом, інтелектом, рівнем професійної підготовки (кваліфікації) та особистої поведінки.

Приємне враження від партнера сприяє встановленню хороших взаємовідносин, а хороші взаємовідносини — важливий крок до доброзичливості у справах.

Тому в процесі міжнародного бізнес-спілкування нашим бізнесменам (менеджерам) бажано дотримуватися тих етичних норм, які притаманні висококваліфікованим фахівцям своєї справи, вихованим цивілізованим людям.

Для цього усім бізнесменам, суб’єктам ЗЕД, необхідно неухильно дотримуватися положень ділового етикету, притаманного підприємницькій діяльності (бізнес-діяльності).

Треба сказати, що поняття «етика» та «етикет» є порізненими, взаємопов’язаними поняттями. Не вдаючись тут у їх теоретичні визначення, треба сказати, що якщо «етика», як теорія моральної поведінки, визначає «що» треба робити для того, щоб ваша поведінка виглядала моральною, то «етикет», як практичне керівництво діями, визначає «як» втілювати в життя вимоги етичної поведінки.

Виходячи з викладеного, треба ще раз підкреслити важливість проблеми, яка нами розглядається й повторити, що реалізація бізнес-діяльності, зокрема в процесі здійснення ЗЕД, покладається на певних фахівців — фізичних осіб (менеджерів), які представляють відповідні державні, або приватні, бізнес-структури (організації, підприємства, фірми тощо), від яких у визначній мірі залежить успіх справ. Загальновідомо, і це необхідно добре розуміти, що успішність ведення бізнесової, зокрема зовнішньоекономічної діяльності, залежить від морального клімату, який формується в процесі такої діяльності. А моральний клімат бізнес-діяльності визначається і обумовлюється моральністю спілкування між партнерами — суб’єктами бізнес-діяльності повною мірою залежить від естетики її здійснення, що означає природну потребу бізнес-партнерів, як і усіх нормально вихованих та культурних людей, до досконалості в сфері спілкування.

Реальне втілення в життя принципу естетичного спілкування здійснюється завдяки дотриманню загальновизнаного етикету, який є сукупністю правил поведінки, які стосуються зовнішніх проявів відношення людей одне до одного.

Усім безумовно знайомі такі крилаті вислови класиків: «В людині все повинно бути прекрасним: і обличчя, і одяг, і душа, і думки»; «Людина людині — брат» та інші. Все це — прекрасні побажання і цього треба прагнути, але в житті все набагато складніше. Зокрема значні складності виникають між партнерами в процесі бізнес-діяльності, коли часто спілкування відбувається між суб’єктами ЗЕД, кожний з яких має, звичайно, свої власні інтереси.

І тут виникають специфічні складності у вирішенні питань. Подолати ці складності необхідно, бо від цього залежить подальша доля бізнес-діяльності. І долати їх доводиться в процесі в процесі спілкування.

Саме тому так необхідно формування сучасної ділової етики, яка стосується безпосередньої діяльності менеджерів у певній сфері бізнесу.

Із тексту книги буде зрозуміло, чому застосування загальних норм моральної поведінки є надто загальним, неконкретним для використання категорією менеджерів, які займаються певною конкретною справою, зокрема здійсненням ЗЕД.

Ми впевнені, що етика здійснення ЗЕД є значно більш широким поняттям, ніж просте дотримання «правил гарного тону».

На нашу думку, професійна етика здійснення ЗЕД в економічній літературі розглядається недостатньо, а як комплексне поняття — взагалі не розглядається.

Книга, яка вам пропонується, є певною спробою якось заповнити прогалину в цьому питанні з тим, щоб усі, хто займається або цікавиться проблемами ЗЕД, могли б використати те корисне щодо застосування етики бізнес-спілкування, що вони тут, можливо, знайдуть.