Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності

3.2. Деякі протокольні положення дотримання етикету в системі зовнішньоекономічної діяльності

Протокольні положення дотримання етикету в системі ЗЕД в значній мірі спираються на положення дипломатичного протоколу.

Проблемам дипломатичного протоколу присвячена значна кількість публікацій відповідних фахівців — знавців тонкощів протоколу, тому в цій роботи ми наводимо деякі принципові його позиції з тим, щоб усі учасники бізнес-діяльності, особливо ЗЕД, мали на увазі необхідність їх дотримання. При цьому, основна увага приділяється тим протокольним позиціям ділового етикету, який має відношення до здійснення ЗЕД.

Детальне вивчення норм дипломатичного протоколу можливо шляхом ознайомлення із спеціальною літературою, розрахованою в першу чергу на дипломатичних працівників, а також на тих, хто збирається займатися міжнародною діяльністю, зокрема ЗЕД. Водночас, знання основ дипломатичного протоколу безумовно корисні кожній людині, яка вважає себе вихованою.

Діловий етикет, звичайно, не містить багатьох норм і правил, які обов’язкові для дипломатичного етикету, але ті положення дипломатичного протоколу, які все ж використовуються в процесі бізнес-спілкування, дають можливість усім фізичним особам при здійсненні ЗЕД без особливих зусиль використовувати вже готові рецепти поведінки (норми загальновизнаної ввічливості) для ефективного спілкування з різними бізнес-партнерами на різних рівнях управління та здійснення бізнес-діяльності.

Основи етикету здійснення ЗЕД достатньо прості, вони в основному тотожні загальнолюдським нормам моральної поведінки при спілкуванні людей, але доповнюються деякими положеннями дипломатичного етикету.

Перш за все, для міжнародного бізнес-менеджера першорядне значення має, основана на його глибоких професійних знаннях та внутрішній культурі, культура мовлення, яка передбачає не тільки її грамотичну та стилістичну правильність, але й відсутність слів-паразитів, вульгаризмів тощо. Надзвичайно важлива елементарна ввічливість.

Велике значення для успішного спілкування має зовнішній вигляд та вміння поводити себе на зустрічах або в громадських місцях в різних ситуаціях, манера розмовляти, підтримувати бесіду із співрозмовником. При спілкуванні із зарубіжними партнерами необхідно вміти управляти своїми емоціями, в першу чергу негативними. Таке вміння засвідчить, що ви вихована людина і маєте гарні манери. Водночас, згідно із етикетом, найкращий засіб заохочення до дружнього спілкування є дружня посмішка.

В етикеті високо оцінюється уважність до співрозмовника, готовність вислухати його до кінця.

Нижче викладаються деякі загальні правила ділового етикету, яких треба доцільно дотримуватися при здійсненні ЗЕД.