У США діловому етикету не додають великого значення. Американцям властива зневага до традицій, для них важливе, з’ясування усіх деталей, пов’язаних з реалізацією майбутніх домовленостей. Тобто важливо не тільки погодження проекту, а й усвідомлення того, як він буде реалізовуватися. Тому до переговорів з американцями треба ретельно готуватися. Звичайно, всі представники американської фірми добре інформовані і прекрасно розбираються у всіх питаннях, що стосуються переговорів. Американці дуже самостійні, тому рішення приймають швидко й легко.

Щоб американці захотіли співробітничати з вашою фірмою, їм потрібно надати найбільш повну інформацію про вашу фірму, викласти всі аргументи, що показують вигоду від спільного бізнесу. Якщо вони не одержать таких відомостей, то переговори можуть прирватися, тому що їх вважають непродуктивними.

Перед переговорами і під час їх постійно не випускають з уваги мету американської сторони. Ваші американські партнери будуть дуже зацікавлені, якщо ви зможете зробити хоч будь-яку допомогу в її досягненні. При цьому варто враховувати, що ваші пропозиції повинні бути чіткими й реальними. Якщо ж вони будуть абстрактні і розмиті, американці відмовляються від будь-яких проектів.

Варто бути готовим до того, що при підписанні контракту американці виявлять велику наполегливість і агресивність. їм властиво зважати, що їх позиція набагато сильніша, ніж у партнерів. Тому на переговорах з американцями варто зайняти чітку позицію з, можливо, завищеними вимогами до партнера з тим, щоб залишити собі можливість до маневру.

Американські бізнесмени звертають особливу увагу на здібності менеджера (бізнес-партнера) рекламувати переваги своєї компанії і переконувати партнера у вигідності операції. Тому, якщо ви не зумієте переконливо довести,

що переговори вигідніше вести саме з вами, то американці можуть почати підшукувати собі іншого партнера.

На діловому прийомі можна розмовляти про сім’ю і хобі. Такі теми, як політика і релігія краще не обговорювати. Небагатослівність співбесідників і пауз у розмові американці не люблять.

Діловим людям, що налагоджують контакти з американськими бізнесменами, рекомендується мати при собі декілька екземплярів CV (латинська абревіатура, що означає «опис життєвого шляху». В CV міститься інформація про вашу освіту, наявність вчених ступенів і звань, титулів, про посади, які ви коли-небудь займали — словом, основні віхи вашої біографії.

Американський національний стереотип можна охарактеризувати такими рисами:

  • жорстким прагматизмом. Основна мета — отримання прибутку;
  • цільовим динамізмом: зосередженість на досягненні поставленої мети;
  • повагою до раціонального використання часу: «час — гроші»;
  • самостійністю у прийнятті рішень. Готовність прийняти на себе відповідальність за долю справи, яка йому доручена;
  • дружелюбністю, готовністю до співробітництва, порозуміння та пошуку компромісів при наявності розбіжностей. Одночасно, американці гостро реагують на спроби недобросовісного поводження з ними, спроби порушити домовленості, навіть формально не оформлені;
  • цінуванням неформальних відносин як в особистому спілкуванні, так і в бізнес-діяльності, так звану, роботу на довірі (без підпису в кожному разі офіційних паперів);
  • жорстким відокремленням особистих стосунків від ділових, зокрема, вони не вибачають, коли, користуючись добрими відносинами, партнер не виконує прийнятих зобов’язань;
  • високим патріотизмом, гордістю щодо приналежності до своєї країни.