Демократичні перетворення, які відбуваються після проголошення незалежності Української держави потребують вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо ефективного проведення реформ у різних сферах суспільного життя. Юридична сфера є такою, що охоплює собою практично всі аспекти життєдіяльності людини та держави. Підготовка кваліфікованих фахівців права передбачає опанування цілого комплексу юридичних дисциплін, але починається саме з вивчення фундаментальної навчальної дисципліни “Теорії держави та права”. Отримані теоретичні знання про державу та право є необхідною умовою для вивчення всієї системи юридичних наук.

Матеріал у посібнику викладений таким чином, що дає можливість як випускникам юридичних факультетів так і студентам першого курсу не тільки ознайомитись з основними питаннями що вивчаються даною дисципліною, але й отримати відповіді на багато інших питань, фундаментальні знання по яких будуть потрібні в подальшій практичній діяльності.

Автор спробував викласти матеріал послідовно, підкреслюючи суттєві аспекти при вивченні багатьох понятійних категорій, шляхом обґрунтованого та глибинного подання матеріалу та приводячи приклади чинного законодавства, що дасть змогу майбутнім фахівцям застосувати власні теоретичні знання на практиці.

Посібник є першою великою роботу автора, тому не претендує на зайняття чільного місця серед фундаментальних робіт більш знаних фахівців з теорії держави та права, але думаю він буде корисним для осіб, яких цікавить дана навчальна дисципліна.