Теорія держави та права

6. Право і держава: аспекти співвідношення

Для розуміння співвідношення між цими явищами зупинимось спочатку на понятті право;

Право - це система загальнообов’язкових, формально-визначених правил поведінки, які встановлюються або санкціонуються державою з метою регулювання суспільних відносин та забезпечуються можливістю застосування державного примусу в разі їх невиконання. Поняття держави було дано нами при розгляді попереднього питання, тому можемо перейти до їх співвідношення.

 • Держава і право, як феномени суспільства через безпосередню взаємодію, складають діалектичну єдність;
 • Право створюється державою, яка повинна бути пов’язана правом, виступає як один з найважливіших засобів реалізації політики, та відображає економічні інтереси політичних сил, які знаходяться при владі, не безпосередньо, а через політику держави. Політика це принциповий напрямок діяльності держави відносно існуючих прошарків суспільства;
 • Право надає політиці державного апарату чітку нормативну конкретність. Недосконалість правової регламентації здатна значно послабити державу.

Право є продуктом суспільного розвитку;

 • право повинно ототожнювати вимоги загальнолюдської справедливості та слугувати інтересам суспільства;
 • право приватної власності є основою всіх прав людини;
 • право є мірою поведінки, яка встановлюється та охороняється державою.

Право залежить від держави:

а) в першу чергу тому, що виникає як система джерел, які встановлюються чи санкціонуються державними органами і службовими особами, а це означає, що юридичне право походить від держави;

б) є більш-менш сталим і недоторканим завдяки державі;

в) за допомогою держави і її органів впроваджується в життя;

г) його авторитет і престиж залежать від держави;

д) сутність права відображує соціальну сутність та призначення держави в суспільстві.

Право відносно самостійне як явище цивілізації так і культури:

 • обмежує в демократичному суспільстві державну владу;
 • упорядковує державну владу через процесуальну і процедурну форму;
 • дозволяє державним органам відповідні дії;
 • організовує побудову, структуру, вдосконалення і розвиток державних органів, визначає їх функціонування;
 • надає державним органам престиж та авторитет.