Теорія держави та права

10. Місце і роль держави в політичній системі України

Оскільки політичні відносини створюють взаємодію приватних та загальних інтересів, які є причиною їх виникнення і руйнації, то необхідним є наявність спеціального механізму, або органу, який би цю динаміку упорядковував та підтримував, використовуючи відмінності цих інтересів для укріплення, а не для руйнації суспільства.

Такою силою, яка об’єднує суспільство, що розділено на класи, прошарки, етнічні, культурні, професійні групи є держава, з притаманними їй особливостями.

Держава в політичній системі займає центральне місце, тому що:

1) Володіє суверенною владою (вона є уособленням суверенітету народу і результатом права на самовизначення);

2) Здатна до інтеграції суспільства при наявності в ньому значних соціальних протиріч, які пов’язані з боротьбою інтересів;

3) Виступає представником усього народу (через вищий представницький орган - парламент);

4) Наділена єдністю законотворчих, управлінських та контрольних функцій;

5) Забезпечує і захищає права та законні інтереси своїх громадян, застосовуючи при цьому санкції заохочення, переконання та примусу, який здійснює у правових процесуальних формах;

6) Здатна задовольняти як загальнодержавні так і загальнолюдські потреби;

7) Належить головна роль, як власнику основних засобів виробництва.