Теорія держави та права

13. Зовнішні функції держави: поняття та зміст

Зовнішні функції держави - представляють собою основні напрямки її діяльності на міжнародній арені. Послідовний рух національних інтересів через відкритість і співробітництво (економічне, політичне, науково-технічне, військове, екологічне, культурне і т.і.) в міжнародних відносинах, забезпечення безпеки країни, сприятливі умови для внутрішнього розвитку і реформ - такі основні завдання зовнішньої політики Української держави в сучасний період.

їх виконання забезпечує рівноправне існування Української держави в сучасному світі, який все більше стає взаємозалежним.

Відповідно до цього Українська держава здійснює наступні основні зовнішні функції:

1) функція оборони країни - полягає у підтримці достатнього рівня обороноздатності суспільства, який є необхідним для захисту суверенітету та територіальної цілісності і відповідає вимогам її національної безпеки; припинення збройних конфліктів, які виступають загрозою життєво важливим інтересам країни;

2) функція забезпечення миру і підтримки світового порядку - це діяльність держави по запобіганню війни (гарячої чи холодної); роззброєнню; скороченню хімічної та ядерної зброї; зміцненню обов’язкового для всіх режиму нерозповсюдження зброї масового знищення та новітніх військових технологій; участі в урегулюванні міжнаціональних і міждержавних конфліктів;

3) функція співробітництва з іншими державами - це нова функція Української держави, яка виникла у зв’язку із створенням ЄЕП, Євро- союзу, Азійського союзу і т.і. Це сфера особливої відповідальності і особливих взаємних інтересів України і її сусідів.

Це різноманітна діяльність Української держави, яка спрямована на встановлення і розвиток економічних, політичних, культурних та інших відносин, що гармонійно сполучає інтереси держави з інтересами інших країн і т.і.

Зовнішня діяльність держав (у тому числі й України) у сучасних умовах буде ефективною й плідною лише тоді, коли вона буде базуватися на міжнародно-правових актах із загальнообов’язковим врахуванням національних, соціально-економічних, культурних та інших особливостей і інтересів всіх народів, що входять у світове співтовариство;

4) Функція інтеграції в світову економіку і співробітництво з іншими країнами у вирішенні глобальних проблем - в самостійну основну функцію даний напрямок діяльності Української держави склався лише відносно недавно.

Необхідність входження України в світову економіку обумовлено тим, що це приведе до реконструкції всього механізму її зовнішньоекономічної діяльності, за допомогою якої вітчизняний ринок тісно пов’язаний із світовим. А зміна зовнішньоекономічної політики без сумніву буде потребувати відповідного правового забезпечення.

Важливою стороною даної функції є співробітництво України з країнами світового співтовариства у вирішенні глобальних проблем, які зачіпають інтереси кожного народу і людства в цілому. Це - проблеми дослідження космосу і безпеки планети, захист світового океану, охорона рослинного і тваринного світу, боротьба з епідеміями і найбільш небезпечними хворобами, попередження ліквідація наслідків значних техногенних аварій та катастроф.