Теорія держави та права

24. Поняття та ознаки органів держави

Держава як така існує, проявляє себе зовні, функціонує через свій механізм, через органи, які входять в цей механізм, та працюючих в них службовців. Оскільки механізм держави складається з відповідних органів, представляється логічним почати їх розгляд з характеристики останніх.

Орган держави - це частина державного механізму, його основний осередок, що володіє певними ознаками.

1. Державний орган наділений владними повноваженнями, тобто юридично закріпленими можливостями здійснювати державну владу, приймати від імені держави юридично значимі рішення і забезпечувати їх реалізацію.

Державно-владне повноваження характеризується тим, що:

а) порядок формування і діяльності органа, його структура та компетенція (права і обов’язки) закріплюються нормами права;

б) орган держави наділений правом видання юридичних актів, що містять обов’язкові загальні та індивідуальні правові приписи;

в) встановлені цими актами приписи забезпечуються насамперед мірами переконання, виховання, заохочення, будучи одночасно з тим охоронюваними від порушень можливістю застосування примусової сили держави;

г) державний орган спирається на матеріальне забезпечення своїх приписів, завдяки можливості розпоряджатися певного частиною коштів з державного бюджету.

Наявність в організації, установі перерахованих вище взаємозалежних елементів, що утворюють поняття державно-владного повноваження, дозволяє визначити його як державний орган. Володіння владними повноваженнями - найважливіша ознака державного органа;

2. Державний орган має певну економічну і організаційну відокремленість і самостійність;

3. Кожен державний орган згідно своєї компетенції, виконує властиві йому функції;

4. Для здійснення функцій державні органи мають у своєму розпорядженні необхідні матеріальні кошти, до яких можна віднести як різного роду матеріальні цінності так і численні організації, підприємства, установи, які хоча і виконують поточну державну роботу, але не є органами держави;

5. Має організаційну структуру ( будову по видам окремих служб та чисельному складу), територіальний масштаб діяльності, систему звітності та дисципліни.

Розглянуті ознаки в своїй сукупності і органічному взаємозв’язку розкривають поняття органу держави, дозволяючи при цьому сформулювати його визначення.

Орган держави - це юридично оформлена, організаційно і господарські відокремлена частина державного механізму, яка складається із державних службовців, наділена державно-владними повноваженнями і необхідними матеріальними засобами для здійснення в межах своєї компетенції певних завдань і функцій держави.

Веління державного органу можуть бути обов’язковими для виконання або всіма громадянами, або лише певним колом осіб, вони можуть виходити за рамки даного державного органу і розповсюджуватися на ту чи іншу сферу або галузь економічного, соціально-культурного будівництва, на адміністративно-політичну діяльність, пов’язану з функціонуванням даного державного органу.

Державні органи різняться між собою за функціями, завданнями, структурою, компетенцією, сферами діяльності.