Теорія держави та права

30. Доктрина держави загального добробуту

В основі цієї теорії лежать ідеї і висновки соціології. Розробив теорію видатний англійський економіст Дж. Кейнс (1833-1946) у праці “Загальна теорія зайнятості, проценту і грошей” в період між двома світовими війнами і має досить широке коло прихильників і в наш час. Головний зміст теорії зводиться до наступного:

1) обґрунтовується, що сучасна “демократична” держава втратила класовий характер і діє в інтересах усіх членів суспільства. Держава використовує такі економічні важелі як:

 • націоналізація найважливіших галузей промисловості;
 • політика цін;
 • регулювання розміру податків;
 • сприяння інвестиційній політиці;
 • використання державного замовлення;
 • надання кредитів на вигідних умовах;
 • регулювання експорту та імпорту і тим самим здійснює правовий позитивний вплив на приватний сектор економіки, пристосовуючи його для загального блага всіх;

2) держава реалізує функцію соціальних послуг:

 • через надання матеріальної допомоги;
 • поліпшення умов праці;
 • підвищення рівня заробітної плати та пенсій;
 • поліпшення житлових умов та охорони здоров’я;
 • забезпечення високо рівня освіти;
 • забезпечення більш високого рівня життя населення всієї країни;

3) поступово репресивно-каральні функції держави відмирають, відбувається різке звуження сфери державного примусу. В результаті автор робить висновок про розвиток економіки змішаного типу, активізацію функцій соціальних послуг та перетворення держави із класово-антагоністичної у державу “загального благоденства”. Таким чином, ця теорія передбачає існування сильної, активної держави, що розповсюджує свій вплив на широке коло суспільних відносин.